Home Regio Regio oud Lotgenotencontact

Lotgenotencontact

NVA gespreksgroepen

Nieuwe gespreksgroepen gaan van start!

Je kunt je opgeven voor een van de nieuwe gespreksgroepen:

Assen/Beilen
Een nieuwe gespreksgroep voor maximaal 10 ouders van meiden met autisme en een normale tot hoge intelligentie.

Groningen
Een nieuwe gespreksgroep voor maximaal 10 volwassenen met een vorm van autisme (of een sterk vermoeden hiervan) en een normale tot hoge intelligentie.

Hoogeveen
Een nieuwe gespreksgroep voor maximaal 10 partners van vrouwen met een vorm van autisme (of een sterk vermoeden hiervan) en een normale tot hoge intelligentie.

Een nieuwe groep kan starten wanneer er genoeg deelnemers zijn. Je kunt meedoen aan de gespreksgroep na drie keer op proef meedraaien als je lid bent van de NVA of lid wordt.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene Molenaar (bestuurslid, 06 – 23 11 00 45). Stuur je e-mail met aanmelding naar nva.gron.dren@gmail.com

Gespreksgroepen voor volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie

Emmen en Assen

Het doel van de gespreksgroepen is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groepen zijn informeel en hebben  geen therapeutisch doel. De gespreksgroepen hebben een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben. De groepen hebben een informeel karakter. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond in resp. Emmen en Assen. In Emmen en Assen zijn er twee gespreksgroepen.

Voor informatie of deelname kunt u mailen met: nva.lotgenoten.drenthe@gmail.com of  nva.lotgenoten.assen@gmail.com

 

Gespreksgroepen voor ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis

Stadskanaal

De NVA Groningen-Drenthe heeft een gespreksgroep in Stadskanaal speciaal voor ouders van kinderen met ASS. Elke eerste maandagavond van de maand worden thema’s besproken die jou als ouder bezighouden. Bij de gespreksgroep kun je ervaringen delen, moeilijke situaties voorleggen en elkaar helpen. Mogelijke thema’s:

  • waar loop je tegenaan tijdens de opvoeding?
  • welke extra aandacht hebben de broers en zussen nodig?
  • hoe is de zorglast te verdelen tussen beide ouders?
  • hoe zit het met de verwerking van de ouders van het hebben van hun bijzondere gezin?

Voor aanmelding of vragen kun je mailen of bellen. miekevanmaanen@tele2.nl 06-383 29 536

Groningen

Er is een groep voor ouders van pubers onder de ongeveer 16 jaar en een groep voor ouders van pubers boven de 16 (tot ongeveer 23). De onderwerpen worden aangedragen door de deelnemers. Beide zijn 1x per maand op maandagavonden. De groep heeft max. 10 deelnemers, op dit moment is er weer genoeg ruimte in beide groepen. De aanmelding kan via de gespreksleider Pauline Eisenga: pauline_eisenga@yahoo.com

Gespreksgroepen voor partners van iemand met (een vermoeden van ) een Autisme Spectrum Stoornis

Groningen

In Groningen (stad) zijn er twee partnergespreksgroepen.

  • Een groep onder leiding van Rietje van Vliet. Aanmelden voor deze groep kan op PCGdeParel@gmail.com

Hoogeveen

In Hoogeveen in Drenthe zijn drie partnergespreksgroepen onder leiding van Afke de Vries-Miedema. De groepen komen 1x per maand bij elkaar. Daarnaast is er ook mail- en telefooncontact. Voor informatie en aanmelding kun je bellen met: 0528-270426  of mailen naar: afkemiedema@netscape.net

Gespreksgroepen voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Groningen

In Groningen is een gespreksgroep speciaal voor mensen met ASS van 18 tot en met 25 jaar, met normaal tot hoog IQ. We bespreken elke laatste maandag van de maand thema’s die jou bezighouden. Bij de gespreksgroep kun je ervaringen delen, moeilijke situaties voorleggen en elkaar helpen. Voorbeelden van thema’s zijn relaties en vriendschappen, studeren/werken en wonen.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail dan naar nvajonggroningen@gmail.com

Externe gespreksgroepen

Lotgenotengroep partners autisme – MEE Drenthe

Samenleven met een partner met autisme kan moeilijk zijn. Vaak kunnen de partners met niemand praten over de specifieke problemen in hun relatie en voelen zij zich in veel opzichten ook niet begrepen door hun omgeving. Ook is er bij hen niet altijd sprake van goede ondersteuning of begeleiding.

Lotgenotencontact kan een goede ondersteuning bieden in het proces van erkennen en herkennen, als je met autisme in de relatie te maken hebt. Je ontmoet andere partners van mensen met autisme bij wie je steun en begrip kunt vinden. En met wie je je ervaringen kunt delen. Mocht tijdens de bijeenkomsten blijken dat er een individueel traject nodig is, dan kan dit als vervolg ingezet worden.

De lotgenotengroep komt 5 keer bij elkaar. Uiteraard kan de groep zelfstandig verder gaan, wanneer deze behoefte er blijkt te zijn. Naast het uitwisselen van ervaringen en het aanreiken van praktische handvatten, praten we ook met elkaar over de kenmerken van autisme en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

De lotgenotengroep start op 2 november in Emmen. Voor meer informatie en aanmelding zie www.meedrenthe.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Autismecafés

AUTICAFÉ in Groningen

Inloopavond voor mensen met een vorm van autisme en allen, die zich bij hen betrokken voelen: ouders, partners, brussen, vrienden etc.
Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact, maar ook voor informatie en advies.

Locatie: Gebouw Confiance van de NOVO, Kochstraat 1-10, 9728 KA GRONINGEN (Locatie op Google Maps)
Openingstijden: van 19.30 uur – 21.30 uur

Elke tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie.

Meer informatie

Autismecafé Assen

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Dus iedereen kan nieuwe thema’s en ideeën aandragen. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Je kunt er gratis en anoniem heen. Naast ouders zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.

Meer info
info@autismecafeassen.nl

Gespreksleider
Hanneke Kappen

Locatie
Het Schakelveld Witterhoofdweg 1a 9405 HX  Assen

Facebook

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Sluiten
Word nu lid!