Home NVA Limburg Contact Limburg

Contact Limburg

Onze vrijwilligers in de regio

Op regionaal niveau zijn NVA-regiobesturen belast met het besturen van de regionale activiteiten van de vereniging. Naar schatting 300 vrijwilligers zijn regionaal actief, onder leiding van 10 regiobesturen, die zich eveneens op vrijwillige basis inzetten voor de NVA. Alle vrijwilligers krijgen een basistraining en worden regelmatig bijgeschoold om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Zij worden op afstand ondersteund door medewerkers van het landelijk bureau. De meeste regionale vrijwilligers en bestuursleden zijn ervaringsdeskundig.

Het regiobestuur van Limburg is te bereiken via e-mail: robertintveld25@gmail.com.

De andere functies zijn:

  • Christian Brakenhoff, lotgenotencontactpersoon
  • Peter Weemhoff, contactpersoon vrijwilligers
  • Marianne Beckers, contactpersoon samenwerking Zuid-Nederland