Home NVA Limburg Lotgenotencontact

Lotgenotencontact

Voor wie behoefte heeft aan herkenning of steun

Voor mensen met autisme

Voor volwassenen met autisme met een normale tot hoge intelligentie organiseert de NVA gespreksgroepen onder leiding van een gespreksleider. De gespreksleiders zijn betrokken en getrainde NVA vrijwilligers met kennis van autisme. Het doel van de gespreksgroepen is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en de gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groepen zijn informeel en hebben geen therapeutisch doel.

In Zuid-Limburg zijn enkele contactgroepen actief. Afhankelijk van de interesse en waar men woont wordt doorverwezen en eventueel een extra praatavond georganiseerd. Aanmelden kan bij dhr. R. in ’t Veld, tel.: 045-5715217, e-mail molnar-intveld@ziggo.nl. Zie verder ook hieronder voor het aanbod van gespreksgroepen in Limburg.

Mocht er belangstelling zijn voor bepaalde thema’s dan kan daar speciale aandacht aan worden gegeven. Gedacht kan worden aan thema’s als het PGB en de nieuwe Wajong.

Voor partners van mensen met autisme

In deze gespreksgroepen komen mensen bij elkaar die een partner hebben met (een vermoeden van) autisme. Het doel van de bijeenkomsten is vooral het isolement te doorbreken waarin deze partners zich vaak bevinden, en ook om steun bij elkaar te vinden. Als je te maken hebt met autisme in de relatie kunnen er allerlei specifieke problemen ontstaan. Gevoelens van eenzaamheid, van rouw om wat er niet is in de relatie, van het zich niet begrepen voelen door de partner en de omgeving, van zich schuldig voelen. Tijdens de bijeenkomsten is er sprake van herkenning en krijgen deelnemers vaak handvatten aangereikt. Hieronder tref je het aanbod van Limburg.

 • Partner contactpersoonVoor partners van die niet meteen in een groep kunnen of willen plaatsnemen maar wel graag hun verhaal een keer  kwijt willen. 1 op 1 contactLees meer

  Onze vrijwilliger Jacq Thomassen staat voor je klaar om je te woord te staan in een 1 op 1 contact. Jacq woont in Noord Limburg, heeft een partner met autisme, vier kinderen met autisme (3 met een diagnose) in de leeftijd van 11 tot 22 jaar en zelf ook niet onbekend met autisme. In het gezin zijn ze met een aantal hoog sensitieve personen, een aantal genderdysforie personen en een aantal personen met een actieve geloofsbeleving. Dit maakt Jacq ervaringsdeskundig op vele gebieden en is graag vraagbaak, kletsmaatje of vertrouwenspersoon. Heb je behoefte om eens te praten en hoeft dit niet per se in een groep dan staat Jacq voor je klaar.

  Wil je hier gebruik van maken stuur dan een mail naar lotgenotencontact@autisme.nl o.v.v. contact gesprekspartner Limburg en dan zorgen wij dat je in contact wordt gebracht met Jacq

 • Partner van gespreksgroepVoor partners en andere naasten van mensen met autismeLees meer

  Voor partners en andere naasten van mensen met autisme is er incidenteel een ontmoetingsbijeenkomst.

  Deze wordt in principe gehouden op de derde maandag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur.

  Plaats: De Boeckel, Roserije 410, 6228 DN Maastricht.
  Men kan zich rechtstreeks aanmelden bij MEE via telefoonnummer: 088-0102222.

 • Gespreksgroep voor volwassenen met autisme -LGALDe Lotgenotengroep Autisme Limburg heeft als doel om lotgenotencontact aan te bieden aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de provincie Limburg.Lees meer

  Wij stellen geen eisen op het gebied van begaafdheid, maar verwachten wel dat deelnemers zich op hun gemak voelen in een groep en zich daarin redelijk kunnen uiten. Partners, ouders en begeleiders die iemand met ASS vergezellen zijn ook welkom. Dat maakt onze aanpak uniek.

  In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je bij ons mensen ontmoeten die jou begrijpen en steunen. Om de drempel voor deelname laag te houden rekenen wij geen contributie. Ook ben je niet verplicht om naar bijeenkomsten te komen.

  Door het organiseren van minimaal één activiteit per maand en een, afhankelijk van de locatie, twee- of vierwekelijkse lotgenotenavond willen wij bereiken dat onze deelnemers:

  • Sociale contacten hebben en vriendschappen kunnen sluiten;
  • Meer stabiliteit hebben in hun dagelijks leven;
  • Zich lichamelijk en geestelijk beter voelen;
  • Minder afhankelijk zijn van professionele ondersteuning;
  • Een positieve kijk hebben op een leven met ASS en de kansen die er zijn;
  • Meer zelfvertrouwen hebben en beter communiceren.

  Kijk voor meer informatie op www.lgal.nl

 • Auti-Treff Ontmoetingsplek voor ouders/naasten/verwanten en mensen met autisme en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met autismeLees meer

  Ouders/naasten van mensen met autisme kunnen een luisterend oor bij elkaar vinden of mogelijk antwoord geven/krijgen op elkaars vragen. Ouders/naasten bepalen ook zelf welke gespreksthema’s er aan de orde moeten komen.

  Uiteraard zijn mensen met autisme ook van harte welkom. Echter, het luisteren naar de ervaringen van bijvoorbeeld ouders met een zoon of dochter met autisme kan confronterend en extra belastend zijn. Een lotgenotengroep specifiek voor mensen met autisme kan dan beter passen dan deelname aan Auti-Treff.

  Vanaf 19.00 uur inloop Autisme Informatie Centrum. U kunt er met allerlei vragen terecht. Start van de bijeenkomst 19.30 uur. Een avond voor het uitwisselen van ervaringen.

  Locatie

  Dr. Clemens Meulemanstraat 1B, 6418 PC Heerlen

  Google Maps

  Data

  Donderdag 16 februari 2023

  In het 2de helft van dit jaar gaan we weer bijeenkomsten houden. Kijk ook op de facebook pagina voor meer informatie en activiteiten.

  Aanmelden

  Ouders/naasten van mensen met autisme of mensen met autisme hoeven zich niet vooraf aan te melden. Ook andere belangstellenden zoals professionele zorgverleners die meer willen weten over autisme en wat mensen met autisme en hun naasten belangrijk vinden, zijn welkom. Wij vragen hen om zich vooraf wél aan te melden via autitreff@gmail.com of door te bellen naar 045 – 542 77 42.

Sluiten
Word nu lid!