Home Over autisme Onderwijs Expertgroep Autisme en Onderwijs Suzanne Rouwhorst (voorzitter)

Suzanne Rouwhorst (voorzitter)

Expertgroep Autisme en onderwijs

Mijn naam is Suzanne Rouwhorst. Ik ben 5 jaar lid geweest van de Expertgroep Autisme & een Verstandelijke Beperking. Het voorzitterschap van de Expertgroep Autisme & Onderwijs is voor mij een nieuwe uitdaging. Ik maak mij graag sterk voor ‘Anders kijken én anders doen’ als het gaat om onderwijs aan kinderen met autisme. Hiervoor is méér kennis over autisme (in het onderwijs) nodig. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in betere en passende ondersteuning op de werkvloer, zodat leerkrachten zélf weer specialist kunnen zijn in hun vak.

Al tijdens mijn PABO-opleiding (1992) werd mijn hart gestolen door het ‘speciale’ kind. Dit was niet voor niets, want ik was zélf vroeger zo’n speciaal kind…. Ik was altijd een beetje (te) druk, te spontaan en had moeite met grenzen. Inmiddels weet ik dat ik ‘gewoon’ ADHD en PDD-NOS heb, en toen dus ook al had. Ik was niet vervelend… ik was anders! Sinds een paar jaar weet ik dat zowel mijn ex-man als twee meiden óók (een vorm van) autisme en/of ADHD hebben, waardoor het (samen) leven, leren en werken soms best een grote uitdaging blijkt te zijn…  Ik weet dus nu niet alleen vanuit de theorie, maar óók als partner en ouder ‘van’, wat autisme in het dagelijks leven kan betekenen.

Gedurende mijn hele onderwijsloopbaan ben ik mij blijven ontwikkelen richting het ‘speciale’ kind. Ik probeerde handvatten te krijgen om deze leerlingen nóg beter te begrijpen. Ik ben na de opleiding speciaal onderwijs in het basisonderwijs blijven werken, omdat ik het gevoel had dat juist daar zoveel behoefte was aan kennis over ‘speciale’ kinderen. Als leerkracht én Intern Begeleider heb ik veel van deze kinderen voorbij zien komen, en heb ik ook vaak, samen met ouders, collega’s en soms externe instanties zitten ‘puzzelen’ hoe we deze kinderen op de beste manier konden ondersteunen.

Autismespecialist

In 2010 heb ik de overstap gemaakt naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik werkte op een school in Utrecht waar ik leerkracht mocht zijn van 9 jongens en meiden van 12 tot 18 jaar die, naast een verstandelijke beperking, ook autisme hadden. Later kon ik als gedragsspecialist mijn collega’s ondersteunen in het zoeken naar vertaling en oplossingen van de problemen waar hun leerlingen met autisme tegenaan lopen.

Het Cum Laude afronden van mijn Master tot Autismespecialist, het winnen van de Fontys ‘Denk groter prijs 2014′ en de prestigieuze NVA-HanneMieke prijs in 2014 waren de kroon op mijn werk. Dat ik in 2015 daar ook nog een boek ‘Autisme anders bekijken’, en in 2018 het psycho-educatieboek “Vind je eigen weg met jouw autisme” aan toe mocht voegen, en dat het autismepaspoort dat ik tijdens mijn studie ontwikkelde een online tool mocht worden, had ik vantevoren niet kunnen dromen. Ik ben daar erg trots op en hoop mijn expertise als autismespecialist op allerlei werkvelden te kunnen inzetten. Inmiddels doe ik dit vooral in de vorm van scholing aan professionals en ouders, iets wat ik ontzettend leuk en inspirerend vind om te doen.

Waar ga ik voor?

Ik wil graag inspireren tot ’Anders kijken en anders doén’. Ik wil mijn tijd investeren in meer kennis over autisme binnen het onderwijs. Ik wil graag bijdragen aan betere en meer passende ondersteuning van leerkrachten op de werkvloer, zodat leerkrachten zélf weer specialist kunnen zijn in hun vak. Daarnaast voer ik graag de lobby voor het omarmen van het neurodiversiteitsdenken in plaats van het stoornis-denken.

Sluiten
Word nu lid!