Home NVA hervat lobby autisme & rijbewijs

NVA hervat lobby autisme & rijbewijs

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hervat de lobby op het gebied van ‘autisme en rijbewijs’. Sinds het meest recente advies van de Gezondheidsraad bestaan er nog altijd veel onnodige hobbels die wat ons betreft moeten verdwijnen. We zijn hierover onder meer in gesprek met ervaringsdeskundigen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het CBR en meerdere hoogleraren.

 

 • Wat is het het probleem?Lees meer

  Dankzij het laatste Gezondheidsraad-advies is de standaard verplichte extra rijtest voor iedere kandidaat-bestuurder met autisme verdwenen. De grootste drempel bestaat echter nog altijd: de verplichte medische keuring. Iedereen met de diagnose autisme die voor het eerst zijn rijbewijs wil behalen, moet deze keuring ondergaan. Dat wil zeggen: iedereen die ‘ja’ invult bij vraag 15 van de CBR-Gezondheidsverklaring. Die luidt: Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of Asperger?

  • Veel mensen met autisme vragen zich af waarom deze keuring nodig is. Wetenschappelijk bewijs dat autisme voor meer risico’s zorgt in het verkeer ontbreekt. Letterlijk staat er in het meest recente adviesrapport van de Gezondheidsraad (2021): ‘Er zijn geen concrete gegevens bekend over de invloed van ASS op de verkeersveiligheid en of de verkeersveiligheid verbetert door bepaalde mensen met ASS niet als bestuurder toe te laten tot het verkeer.’
  • Zelfs het nut van de keuring wordt in het rapport in twijfel getrokken: ‘Er zijn geen wetenschappelijke gegevens gevonden over de rol en waarde van een medische keuring of een rijtest bij het vaststellen van de rijgeschiktheid van mensen met ASS.’
  • Bij de NVA komen veel klachten binnen over de (lage) kwaliteit van de keuring en de (hoge) kosten.
  • In de praktijk blijkt slechts een zeer klein percentage van de kandidaat-bestuurders met autisme na de medische keuring ongeschikt om als automobilist deel te nemen aan het verkeer, 2,4%. Tijdens de procedure bij het CBR haakt een veel groter percentage voortijdig af: ruim 25%.
  • Kandidaat-bestuurders met autisme die geen rijtest hoeven te doen, moeten wél nog altijd verplicht een AA-examen afleggen bij een gespecialiseerde rij-examinator. Deze regel is bedacht door het CBR.
  • Op advies van de Gezondheidsraad zijn er ook een aantal extra aandachtspunten toegevoegd aan de medische keuring, zoals verslaving, suïcidaliteit en contact met politie en justitie. Ook hiervan is de wetenschappelijke onderbouwing onduidelijk. Ook is het de vraag of er een wettelijke grondslag bestaat voor dit soort zeer privacygevoelige vragen.
  • Binnen Nederland én binnen de EU is nieuwe wetgeving in de maak die mogelijk gevolgen gaat hebben voor automobilisten met autisme.

   

 • Wat doet de NVA?Lees meer

  De NVA wil dat alle extra drempels voor mensen met autisme die hun rijbewijs willen behalen verdwijnen. Omdat ze volgens ons onnodig zijn. Wij bouwen aan een dossier waarin we zullen aantonen dat de extra drempels niet proportioneel zijn en bovendien wetenschappelijk gezien niet goed onderbouwd. Ook onderzoeken we mogelijke conflicten met de privacywetgeving en de mogelijke schendingen van het VN-Verdrag Handicap.

  Wij spreken op dit moment onder meer met ervaringsdeskundigen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het CBR, onderzoekers en meerdere hoogleraren. Zodra het dossier compleet is zullen wij dit aanbieden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Tweede Kamer. Via de website en de sociale media zullen wij steeds berichten over deze lobby.

  Enkele jaren geleden lobbyde de NVA ook al tegen de extra drempels voor mensen met autisme die hun rijbewijs willen behalen. Dit was voor het ministerie destijds een van de redenen om de Gezondheidsraad om een nieuw advies te vragen. Dat advies, dat in 2021 verscheen, is in onze ogen wetenschappelijk gezien onvoldoende onderbouwd. Bovendien is er ten onrechte geen rekening gehouden met het VN-Verdrag Handicap en de privacywetgeving.

 • Verder lezenLees meer

  10 vragen over CBR-keuring bij autisme

  Autisme & Rijbewijs

   

Sluiten
Word nu lid!