Home Nieuws Ook mensen met autisme mogen vanaf nu psychostimulantia gebruiken in het verkeer
26 november 2019 - Wijziging regeling ministerie Infrastructuur & WaterstaatOok mensen met autisme mogen vanaf nu psychostimulantia gebruiken in het verkeer

Psychostimulantia – zoals bijvoorbeeld methylfenidaat – zijn vanaf nu ook toegestaan in het verkeer voor mensen met een autisme-diagnose. De NVA heeft zich hier de afgelopen tijd sterk voor gemaakt. ‘Dit is een belangrijke stap als het gaat om gelijke rechten voor automobilisten met autisme in het verkeer’, zegt NVA-directeur Karol Henke.

De zogeheten Regeling eisen geschiktheid 2000 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gewijzigd, zo blijkt uit een publicatie van 22 november 2019 in de Staatscourant. De wijziging houdt in dat voortaan iedereen die wordt behandeld met psychostimulantia – onder voorwaarden* – mag deelnemen aan het verkeer. 

Tot voor kort gold dit alléén voor mensen met een ADHD-diagnose of een slaapstoornis. Mensen met (alleen) een autisme-diagnose mochten geen psychostimulantia gebruiken in het verkeer – ook niet als zij veel bijkomende ADHD-symptomen hebben. 

Gezondheidsraad

Psychostimulantia zijn medicijnen met een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel. Het gaat om de middelen methylfenidaat (zoals Ritalin), dexamfetamine, atomoxetine en modafinil. 

Onlangs adviseerde de Gezondheidsraad in een rapport om het (therapeutische) gebruik van psychostimulantia onder voorwaarden ook toe te staan voor mensen met een andere diagnose dan ADHD of een slaapstoornis. Dit advies is nu overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Dit is een belangrijke stap als het gaat om gelijke rechten voor automobilisten met autisme in het verkeer’, zegt NVA-directeur Karol Henke.

NVA-lobby

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is al een aantal maanden bezig met een lobby om de positie van (potentiële) automobilisten met autisme te verbeteren. Ook het gebruik van psychostimulantia had hierbij onze aandacht. Zo hebben wij het ministerie onlangs laten weten dat een groeiend aantal mensen met autisme zich genoodzaakt zag om een (bijkomende) ADHD-diagnose te ‘bemachtigen’. Met als doel om zo toch toestemming te krijgen voor het gebruik van psychostimulantia in het verkeer. Relatief veel mensen met autisme hebben ook kenmerken van ADHD; zij kunnen om die reden ook veel baat hebben bij een therapeutische behandeling met psychostimulantia.

*Voorwaarde is onder meer dat iemand geen bijwerkingen (meer) ervaart die een gevaar kunnen opleveren in het verkeer. Bij amfetamine en dexamfetamine moet de gebruiker daarnaast in elk geval drie dagen wachten voordat hij of zij weer deelneemt aan het verkeer. Bovendien is bij deze twee middelen in het verkeer nog altijd de Opiumwet van toepassing. Het gebruik van amfetamine en dexamfetamine in het verkeer kan worden aangetoond door middel van de nieuwe speekseltest die de verkeerspolitie sinds 2017 gebruikt. 

Door onze redactie.

Sluiten
Word nu lid!