Home Over autisme Behandeling en begeleiding Autisme en levensloopbegeleiding Wat mag ik van een levensloopbegeleider verwachten?

Wat mag ik van een levensloopbegeleider verwachten?

Vertrouwen is wezenlijk voor begeleiding. Je moet ook pijnlijke onderwerpen durven te bespreken

Wat een ‘goede’ levensloopbegeleider is valt niet objectief vast te stellen; iedereen denkt daar weer anders over. Over één ding zijn veel mensen met autisme het echter eens: er moet een ‘klik’ zijn.

Hieronder vind je een filmportret van NVA-ambassadeur Monique en haar coach Dick. En informatie over wat je van een levensloopbegeleider mag verwachten.

 • Ervaring met levensloopbegeleidingFilmportret van Monique en haar coach Dick, gemaakt voor het programma Vanuit autisme bekekenLees meer

 • Kwaliteiten van een levensloopbegeleiderWat je mag verwachtenLees meer
  • Heeft ervaring met autisme
  • Stelt mijn autonomie en zelfredzaamheid centraal
  • Levert vraaggericht maatwerk
  • Probeert verder te kijken dan het zichtbare gedrag; begrijpt dat er een onuitgesproken hulpvraag kan schuilen achter bijzonder gedrag
  • Heeft coachingsvaardigheden
  • Is op de hoogte van de actuele stand van zaken op het gebied van werk, zorg, scholing en vrije tijdsbesteding
  • Voorziet mogelijke problemen en komt in actie voordat het misgaat
  • Kent mijn talenten en helpt mij om kansen zo goed mogelijk te benutten
  • Is in staat om hulp te coördineren tijdens een crisissituaties
  • Vindt het geen probleem om voor langere tijd flexibel ingezet te worden gesteld en is snel beschikbaar indien nodig
  • Bewaakt de balans tussen inspanning en ontspanning; is alert op overbelasting
  • Bouwt een langdurige vertrouwensrelatie op met mij en mijn naasten
  • Begrijpt dat ik niet altijd zelf (tijdig) om hulp vraag
  • Onderhoudt (als ik dat goed vind) goed contact met voor mij belangrijke personen op verschillende levensgebieden zoals werk, vrije tijd, school en gezondheid. Begrijpt dat er door mijn autisme problemen kunnen ontstaan in de interactie met deze personen en helpt mij om deze op te lossen
  • Kan goed inschatten wanneer ik aanpassingen nodig heb in mijn omgeving, bijvoorbeeld op het gebied van scholing of werk
  • Is goed op de hoogte van eventuele bijkomende aandoeningen zoals depressie of angst en begrijpt de invloed hiervan op mijn functioneren
  • Begeleidt mij zoveel mogelijk op de plek waar ik problemen ondervind, bijvoorbeeld op school of op mijn werk
  • Is in staat om, indien nodig, structuur aan te brengen in mijn leven
  • Heeft een goed beeld van mijn functioneren op alle levensgebieden zoals werk, wonen, relaties en vrije tijd
  • Formuleert heldere doelen en evalueert die regelmatig met mij
  • Is open en geduldig en in staat om zonder waardeoordeel naar gedrag te kijken
 • Checklist voor levensloopbegeleidingDoor: Vanuit autisme bekekenLees meer

  Vanuit het project Levensloopbegeleiding, dat is uitgevoerd binnen het programma Vanuit autisme bekeken is een checklist ontwikkeld, die als basis kan dienen voor een handreiking voor levensloopbegeleiders. De checklist bevat doelen, kwaliteitseisen, mogelijke taken en competenties van een levensloopbegeleider.

  Download hier de checklist levensloopbegeleiding

   

Sluiten
Word nu lid!