Home Over autisme Behandeling en begeleiding Autisme en levensloopbegeleiding Onderzoek naar levensloopbegeleiding

Onderzoek naar levensloopbegeleiding

In de regio’s  Groningen, Overijssel, Oost-Brabant, Gelderland en de Gooi-en Vechtstreek zijn – vaak vanuit het zogeheten Convenant of Samenwerkingsverband Autisme -verschillende pilots gestart rond levensloopbegeleiding.

Hieronder een aantal downloads van evaluaties van de praktijkervaringen in die pilots:

Pilot levensloopconsulent in Eindhoven
Samenwerking tussen o.a. Stichting de Combinatie Jeugdzorg, Mee Zuidoost Brabant en GGZ-Eindhoven. www.ggze.nl. Pilot met een levensloopconsulent voor 30 gezinnen. Download: Evaluatieverslag levensloopbegeleiding jeugdhulp

Pilot levensloopbegeleiding Autisme Netwerk Groningen
Kleine pilot met acht deelnemers. Voor meer informatie: www.autismegroningen.nl

Pilot levensloopcoach Convenant Autisme Amsterdam

Een door Mee Amstel en Zaan uitgevoerde pilot waarbij Amsterdamse jongeren van 15 tot 23 jaar een zogeheten levensloopcoach kregen toegewezen. Voor meer informatie: www.meeaz.nl.

Pilot met een levensloopbudget in Delft, Renkum en Woerden
Download: Eindrapportage levensloopbudget voor mensen met autismeVoor meer informatie:  zie onderstaand filmpje voor wat dit in praktijk kan betekenen:

Sluiten
Word nu lid!