Home Vrijwilligerspagina Noord-Holland Gespreksgroepen

Gespreksgroepen

Voor wie behoefte heeft aan herkenning of steun.

(de inhoud van deze pagina is ook te downloaden)

Algemeen

Het doel van een lotgenotengesprekgroep is het delen van ervaringen en gevoelens, je in een veilige omgeving kunnen uiten en elkaar helpen met tips en praktische handvatten. De groep is een bron van herkenning, erkenning en informatie. Daarnaast geeft het steun en kan zorgen voor nieuwe sociale contacten. De lotgenotengespreksgroep richt zich, in tegenstelling tot professionele hulpgroepen, niet op een specifieke hulpvraag en bijbehorende behandeling.

De groep wordt in principe begeleidt door 2 gespreksleiders. Motivatie hierachter is dat wanneer er een gespreksleider uitvalt de groep toch door kan gaan. Tevens is het fijn voor de gespreksleiders om de taken voor het begeleiden van de gespreksgroepen te kunnen verdelen. Daarnaast heb je iemand met wie je even kan sparren/napraten over de sessies. Wanneer in de groep en natuurlijke ‘leider’ ontstaat, kan een van de gespreksleiders wellicht een nieuwe groep starten.

Binnen de groep bepalen de deelnemers gezamenlijk de vorm van het proces (vanuit het handboek is er ook een formulier met mogelijke thema’s en onderwerpen die besproken kunnen worden, dit als achtergrond informatie voor de gespreksleiders) Een gespreksleider faciliteert. Hij is dienend en vooral niet leidend in de bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over dingen die vanuit henzelf komen.

Gespreksgroepen vallen onder het NVA regiobestuur.
Landelijk is er ondersteuning voor de gespreksgroepen en gespreksleiders vanuit de functie van de Coördinator Lotgenotencontact

Soorten gespreksgroepen

Op dit moment hebben we binnen de NVA gespreksgroepen voor:

 • Volwassenen met autisme (VA)
 • Ouders van kinderen met autisme (OA)
 • Partners van mensen met autisme (PA)
 • Vrouwen met autisme (VrA)
 • Jong-volwassen vrouwen met autisme (JVrA)
 • Jongeren met autisme (JA)

Mogelijk dat daar in de toekomst de volgende soorten gespreksgroepen bij komen. Gespreksgroepen voor:

 • Broer/zus van iemand met autisme (Brus
 • Jong (volwassen) kinderen van ouder smet autisme (JKOA)
 • Volwassen kinderen van ouders met autisme (VKOA}

Wat is een gespreksleider

Waar staat de gespreksleider /begeleider voor? Een gespreksleider / begeleider is iemand die een lotgenoot is met deels dezelfde en deels andere ervaringen en emoties dan de deelnemers.

Een gespreksleider / begeleider is iemand die een ervaringsdeskundige is die:

 • Ervaring heeft met autisme
 • Een verwerkingsproces heeft doorgemaakt
 • Een weg gevonden heeft om met autisme om te gaan
 • Ervaringen van andere lotgenoten kent
 • Respecteert dat iedere persoon en situatie uniek is
 • Op de hoogte is van de belangrijkste lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van autisme
 • Een basis heeft aan feitelijke kennis, sociale kaart en het materiaal van de eigen organisatie
 • Beseft dat hij werkt als vrijwilliger
 • Mensen op een gelijkwaardige en respectvolle manier benadert

Een gespreksleider / begeleider is iemand die de volgende uitgangspunten bij een gesprek hanteert van tijd, aandacht, herkenning, erkenning, wederkerigheid (open houding om te leren van de ander) en zelfbeschikking (niemand kan de ander iets dwingen om te doen). Een gespreksleider / begeleider is een vertegenwoordiger van de NVA, die zich moet houden aan de gedragsregels en richtlijnen van de NVA. Daarnaast vraagt de NVA dat gespreksleiders zelf ook lid zijn van de NVA.

Karakter van de gespreksgroepen

Binnen de NVA hebben we verschillende vormen van gespreksgroepen. Als gespreksleider geef jij aan wat voor soort groep je wilt begeleiden. Om erachter te komen welke soort groep het is dat je wilt begeleiden stel je jezelf de volgende vragen:

 • Wordt het een open of gesloten groep. Daarmee bedoelen we: kan te allen tijde iemand toestromen tot de groep of wordt bij voldoende deelnemers de groep gesloten en mogen er tussentijds geen nieuwe mensen deelnemen?
 • Wordt het een groep met een beperkt aantal bijeenkomsten of gaan de bijeenkomsten – met uitzondering van de vakanties – gewoon door?
 • Kies ik voor bijeenkomsten met een vrije of een thematische invulling

In principe is elke keuze gerechtvaardigd mits er sprake is van een beargumenteerde keuze. De ene vorm is niet beter dan de andere. Elke vorm zal zijn eigen publiek trekken.

Deelname aan groepen

De deelname aan de gespreksgroep is de eerste twee keer gratis en vrijblijvend. Indien de deelnemer na de tweede keer aangeeft deel te willen blijven van de groep wordt gevraagd aan deelnemer om lid te worden van de NVA, indien deelnemer dat nog niet is. Een groep gaat van start als er voldoende deelnemers zijn (tussen de 6 tot 10 deelnemers) en er wordt gestreefd om voor elke groep twee vaste gesprekleiders te hebben. Indien er een gespreksleider stopt met de gespreksgroep zal de overgebleven gespreksleider dit aangeven aan het betreffende regiobestuur en aan de Coördinator Lotgenotencontact.

Sluiten
Word nu lid!