Home Doneer Periodieke gift

Periodieke gift

Als AutismeFonds ontvangen wij graag structurele jaarlijkse bijdragen. Zodat wij onze activiteiten kunnen continueren door de jaren heen. Om zo mensen met autisme nog beter te laten participeren in de maatschappij. Mits uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het is hiervoor sinds 2014 niet meer nodig om een notariële akte te laten opmaken. U hoeft daarvoor verder ook geen informatie op te sturen naar de belastingdienst. Wel moet hiervoor een schriftelijk overeenkomst in tweevoud worden opgesteld tussen u en het AutismeFonds. Via onze website www.autismefonds.nl kunt u de standaardovereenkomst downloaden. U dient dan beide exemplaren in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het AutismeFonds. Van het AutismeFonds ontvangt u dan een bewaarexemplaar voor uw eigen administratie terug, dat u goed moet bewaren voor het geval van een eventuele controle door de belastingdienst. Ook kunt u daarbij een machtiging afgeven voor periodieke incasso.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Henri Mandemaker, tel. 030-22 99 800 optie 4 of via e-mail info@autismefonds.nl .

Voorwaarden periodieke gift
Voor de periodieke gift geld geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. De voorwaarden waar uw periodieke gift aan moet voldoen om deze volledig van de aangifte inkomstenbelasting te kunnen aftrekken zijn als volgt:

  • u de gift hebt laten vastleggen in een overeenkomst tussen u en het goede doel, in dit geval dus het AutismeFonds
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar het goede doel dat in de overeenkomst wordt genoemd (in dit geval dus het AutismeFonds)
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.