Home Doneer Nalatenschap

Nalatenschap

We zijn blij met elke schenking, zodat wij mensen met autisme kansen kunnen bieden om mee te doen. Veel mensen steunen gedurende hun leven het werk van het AutismeFonds. U kunt ons ook steunen door het AutismeFonds iets na te laten.

Wat is nalatenschap of legaat?
In uw testament/uiterste wilsbeschikking  kunt u laten opnemen dat het AutismeFonds een bepaald bedrag of percentage van de nalatenschap zal ontvangen. Het kunnen ook goederen zijn, zoals een huis, een stuk land, een waardevol schilderij. Of een aandelenportefeuille. Dit wordt een legaat genoemd.

(Mede)erfgenaam
Naast familieleden en vrienden kunt u het AutismeFonds benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dit houdt in dat het AutismeFonds recht heeft op een deel van uw nalatenschap.

Belastingvrij
Het AutismeFonds heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is als charitatieve instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Want u schenkt, komt dus ook volledig terecht bij het fonds, zonder dat de fiscus tussenbeide komt.

Waarom een testament of uiterste wilsverklaring?
Indien u geld wilt nalaten aan personen of een goed doel zoals het AutismeFonds, dan moet u dat  vast laten leggen in uw testament of uiterste wilsverklaring. In het nieuw Burgerlijk Wetboek is het begrip “testament” komen te vervallen en vervangen door het begrip “uiterste wil”. Deze uiterste wilsverklaring  dient bij voorkeur vastgelegd te worden in een notariële akte.

Als u geen uiterste wilsverklaring hebt, dan bepaalt de wet aan wie uw nalatenschap toekomt. Hebt u geen familie en u regelt niets, dan gaat uw nalatenschap naar de Nederlandse Staat.

Het wijzigen van een uiterste wilsverklaring  is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuwe uiterste wilsverklaring. Elke wijziging of herroeping van een bestaande uiterste wilsverklaring moet ook via een notaris geregeld worden.