Home Over autisme Onderzoek naar autisme Academische Werkplaats Autisme (AWA)

Academische Werkplaats Autisme (AWA)

Van wetenschap naar praktijk

Sluit je aan bij de AWA!

De AWA 2.0 krijgt steeds duidelijker vorm, zo bleek tijdens onze meeste recente (online-)bijeenkomst van 21 januari 2021. In nauwe samenspraak met alle partijen weten we steeds beter welke producten we willen gaan ontwikkelen, voor wie en met welke samenwerkingspartners.

Graag willen we nu ook andere partijen, die baat kunnen hebben bij deze producten, bij onze werkzaamheden gaan betrekken. Ook zij kunnen nog een stem hebben in de ontwikkeling. Zo willen wij bereiken dat de  opbrengsten straks echt van betekenis zullen zijn voor zoveel mogelijk beoogde eindgebruikers.

Benieuwd? Neem een kijkje op de afzonderlijke AWA-projectpagina’s op deze website – hier vind je ook korte filmpjes/presentaties van de projecten. Wil je meepraten? Of ben je geïnteresseerd in onze opbrengsten? Neem dan contact op via awa@lentis.nl

Achtergrondinformatie over de AWA

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) is op advies van de Gezondheidsraad opgericht met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA komt met concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, zorg en onderwijs.

Vanuit de AWA is in 2019 een onderzoek gestart: ‘Kennisagenda Autisme’. Een kennisagenda is een prioriteitenlijst voor onderzoek/kennisontwikkeling op het gebied van autisme. Binnen dit onderzoek zijn thema’s opgehaald die richting gaan geven aan de nieuwe AWA onderzoeksprojecten die in 2020 van start zijn gegaan.

De Academische Werkplaats Autisme is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. In eerste instantie waren er twee Academische Werkplaatsen Autisme: Samen doen en Reach Out. Sinds 2019 is er echter nog maar één Academische Werkplaats Autisme. Om dit project te kunnen uitvoeren, hebben wij een subsidie ontvangen van ZonMw.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is één van de AWA-samenwerkingspartners. Ook is de NVA deelnemer van zowel de project- als de stuurgroep van de AWA.

De thema’s voor de AWA-projecten zijn geselecteerd vanuit het eerder genoemde project Kennisagenda Autisme. De variatie in de geselecteerde thema’s sluit goed aan bij het streven van de AWA om impact te hebben op elk niveau van de samenleving:

  • In de samenleving (macroniveau): beeldvorming rond autisme, stappen naar een inclusieve samenleving.
  • In onderwijs en zorg (mesoniveau): passend onderwijs, passende hulp, behandeling en medicatie.
  • Mensen met autisme en naasten (microniveau): omgaan met (je eigen) autisme. Het thema ‘zingeving & welbevinden’ krijgt in alle vier de projecten aandacht.

Contact en meer informatie:
Onderzoekers Hilde Geurts en Kirstin Greaves-Lord zijn contactpersonen voor dit project. Emailadres: awa@lentis.nl

 

 

Sluiten
Word nu lid!