Home Actueel Congres & themadagen NVA-Autismecongres 2022 Uitreiking Hannemiekeprijs 2022

Uitreiking Hannemiekeprijs 2022

Welke student schreef de beste afstudeerscriptie over autisme?

Het HanneMiekefonds kent in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme jaarlijks een prijs toe aan een MBO-, HBO-, of WO- student die een afstudeerwerkstuk of -scriptie heeft geschreven waarin autisme centraal staat. Het betreft een geldbedrag van € 500,-, dat door de winnaar vrij te besteden is. 

Orthopedagoog Helmine Poleij won de HanneMieke-scriptieprijs in 2020. Deze werd in de Autismeweek digitaal uitgereikt door Suzanne Agterberg, die de prijs in 2015 won. De scriptie waarmee Helmine Poleij in 2017 afstudeerde als orthopedagoog aan de Universiteit Gent, gaat onder meer over thema’s als identiteit, neurodiversiteit en gelijkwaardigheid.

De winnaar van dit jaar krijgt de prijs uitgereikt tijdens het NVA-AutismeCongres. In haar oordeel heeft de jury vooral gekeken naar:

1. Relevantie van het werkstuk-scriptie voor personen met autisme en/of hun omgeving (doel is verbetering van de kwaliteit van het leven – in de brede zin van het woord – voor mensen met autisme van alle leeftijden);
2. Leesbaarheid van het werkstuk (structuur; taalgebruik; duidelijke conclusies);
3. Originaliteit/innovativiteit (voegt het werkstuk daadwerkelijk iets toe; leveren de conclusies nieuwe inzichten op).
4. Kwaliteit van de studie (opzet, uitvoering);

De HanneMiekeprijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme is in 2009 in het leven geroepen door Jan Schäffer, ter nagedachtenis aan zijn dochter Hanneke Schäffer en haar grootmoeder Mieke Schäffer-de Gardeijn. De prijs bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden bedrag van vijfhonderd euro.

Sluiten
Word nu lid!