Home Nieuws De winnaar van de HanneMieke-prijs 2020 is bekend!
2 april 2020 - De kracht van de verhalen van mensen met autismeDe winnaar van de HanneMieke-prijs 2020 is bekend!

Orthopedagoog Helmine Poleij is de winnaar van de HanneMieke-scriptieprijs 2020. In haar scriptie staan de verhalen centraal van twee vrouwen met autisme die worstelen met gevoelens van afwijzing en verlatenheid. ‘Dit werk past in de huidige tijd waarin veel dynamiek is over het begrip ‘autisme’ en onderstreept het belang van het in gesprek gaan met mensen met autisme om wetenschappelijke kennis te vergaren.’

 

De scriptie waarmee Helmine Poleij in 2017 afstudeerde als orthopedagoog aan de Universiteit Gent, gaat onder meer over thema’s als identiteit, neurodiversiteit en gelijkwaardigheid. Voor haar onderzoek sprak Poleij uitvoerig met twee vrouwen met autisme. Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren: Wie zijn zij? Hoe zien zij hun identeit? En: hoe kunnen zij die identiteit versterken, positiever maken door middel van hun eigen verhalen? 

‘Normaal gedragen’

In haar scriptie brengt Poleij de verbanden in kaart tussen de persoonlijke verhalen van de vrouwen met autisme en de ‘grote verhalen’ die in de maatschappij bestaan over zaken als ‘presteren,’ en ‘je normaal gedragen’. Zij laat zien dat het vormen van een identiteit een creatief en sociaal proces is.

De jury prijst de scriptie om haar maatschappelijke relevantie, leesbaarheid en originaliteit. In het juryrapport staat onder meer: ‘De masterproef (Belgische naam voor masterscriptie, red.) gaat in op zeer relevante thema’s als identiteit, verlatenheid en het verlangen om erbij te horen. (….) Dit werk past in de huidige tijd waarin veel dynamiek is over het begrip ‘autisme’ en onderstreept het belang van het in gesprek gaan met mensen met autisme om wetenschappelijke kennis te vergaren.’

Jan Schäffer

De HanneMiekeprijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme is in 2009 in het leven geroepen door Jan Schäffer, ter nagedachtenis aan zijn dochter Hanneke Schäffer en haar grootmoeder Mieke Schäffer-de Gardeijn. De prijs bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden bedrag van vijfhonderd euro.

Verhalen vormen. Hoe creativiteit het eigen narratief in alle verscheidenheid te voorschijn kan luisteren. Helmine Poleij. Universiteit Gent. 

Bekijk hieronder het filmpje van de – in verband met het coronavirus digitale – uitreiking van de HanneMiekeprijs aan Helmine Poleij door Suzanne Agerterberg, winnaar van de prijs in 2015

Door onze redactie

Sluiten
Word nu lid!