Home Nieuws NVA: voorkom nog meer schade bij leerlingen (v)so
24 januari 2021 - Kamerdebat 25 januari NVA: voorkom nog meer schade bij leerlingen (v)so

Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs nog meer schade oplopen.  ‘Vooral onder de groep schoolgaande jongeren met de diagnose autisme lijkt de pandemie ernstige gevolgen te hebben’, aldus de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in een brief aan onderwijs-minister Slob. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de problemen in het onderwijs als gevolg van de coronacrisis.

In de brief vraagt de NVA minister Slob om de volgende maatregelen te nemen:

  • Breng de achterstanden van (v)so leerlingen goed in kaart en zorg zo snel mogelijk voor een individueel onderwijs/zorg-plan per leerling. Laat de uitvoering hiervan niet over aan de ouders, maar zorg voor goede professionele ondersteuning!
  • Geef vso-leerlingen die een achterstand hebben opgelopen de garantie dat zij hun huidige opleiding mogen afmaken, ook als zij ouder zijn dan 18 jaar.
  • Geef leerlingen die opgaan voor hun staatsexamens/deelcertificaten een eerlijke kans. Zorg voor voldoende herkansingen – ook voor leerlingen die opgaan voor deelcertificaten en nog niet voor een diploma!
  • Zoek naar alternatieven voor de mondelinge examens.
  • Geef de vaste docent tijdens de staatsexamens meer vrijheid om een leerling te ondersteunen op de manier die aansluit bij de behoeften van die individuele leerling.
  • Opname (met voorrang) van (v)so leerlingen in het vaccinatieprogramma COVID-19.

LBVSO

Ook LBVSO, de belangenorganisatie voor leerlingen in het vso, roept Slob in een recente brief op om snel actie te ondernemen. Het gaat de organisatie onder meer om de volgende maatregelen tijdens de staatsexamens van 2021:

  • Schaf verplichte mondelinge examens af. Mondelinge examens op maat voor leerlingen die hier juist wel baat bij hebben.
  • Alléén schriftelijk examen voor vakken waarbij geen sprake is van achterstand.  Herkansingen voor de  vakken waarin men wel examen doet – voor diploma én deelcertificaten.
  • Voor de rest van de vakken waarbij door corona sprake is van te veel achterstand geldt:  op oordeel docent een diploma of certificaat, waarbij cijfergehalte en toets-verleden niet ter discussie staan.

LAKS

Op 21 januari riep LAKS, de belangenorganisatie voor leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs, het ministerie op om de reguliere eindexamens aan te passen aan de ontstane noodsituatie. Het voorstel van LAKS is om scholieren alléén centrale examens laten doen in de zogeheten kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

Debat Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens. 25 januari 2021 van  10:00 – 16:00 uur. Live te volgen via www.tweedekamer.nl

Verder lezen: Fysiek onderwijs speciale scholen zorgt voor problemen

Sluiten
Word nu lid!