Home Nieuws Fysiek onderwijs speciale scholen zorgt voor problemen
11 januari 2021 - 'Minimaal 1500 leerlingen staakten vandaag'Fysiek onderwijs speciale scholen zorgt voor problemen

Volgens OCW moet het fysieke onderwijs aan leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gewoon doorgaan tijdens deze lock down. In de praktijk leidt dit tot grote problemen, zegt Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). ‘Veel leerlingen voelen zich op school helemaal niet veilig en zijn in paniek’, zegt LBVSO-voorzitter Elijah Delsink. ‘Minimaal 1500 vso-leerlingen weigerden vandaag zelfs naar school te gaan uit angst voor besmetting.’

Per 16 december 2020 gingen de meeste scholen in Nederland dicht in verband met de coronacrisis. Maar er werd ook een paar uitzonderingen gemaakt: voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het Praktijkonderwijs, voor de praktijkvakken van het vmbo en voor eindexamenkandidaten. Al deze groepen krijgen sinds half december verplicht fysiek les – op school dus. 

Snotneus

In praktijk zorgt dit in het vso voor grote problemen.  Volgens LBVSO, de organisatie die opkomt voor de belangen van vso-leerlingen, is er bijvoorbeeld sprake van zoveel lerarenuitval, dat onderwijs vaak nauwelijks mogelijk is. ‘Elke leraar die kucht of een snotneus heeft, die moet naar huis’, zegt Delsink die zelf op een Amsterdamse vso-school zit. ‘En dan valt er dus wéér een les uit. Of je krijgt plotseling scheikundeles van een leraar geschiedenis die werkelijk geen idee heeft waar de les over gaat. Dat werkt dus niet. Ik schat dan ook dat meer dan de helft van alle vso-scholen dicht is, ondanks dat zij officieel open moeten blijven.’

Op vso-scholen die nog wel open zijn, heerst volgens Delsink veel angst voor het coronavirus. ‘Zeker nu de waarschijnlijk extra besmettelijke Britse variant in Nederland is opgedoken op een school. Vandaag moest op mijn school één van de leerlingen hoesten tijdens de pauze. Dat zorgde voor totale paniek.’

Veel vso-leerlingen kwamen volgens Delsink vandaag  niet naar school. ‘Minimaal 1500 vso-leerlingen uit heel Nederland lieten mij afgelopen weekend al weten dat zij vandaag zouden staken of zich ziek zouden melden uit angst voor besmetting met het coronavirus. Op mijn eigen school was het vandaag ook opvallend rustig.’

Wel of geen 1,5 meter afstand?

Veel onduidelijkheid bestaat op dit moment over de afstand die leerlingen op school moeten houden. Afgelopen weekend liet het Outbreak Management Team bij Nieuwsuur weten dat de anderhalvemetermaatregel op middelbare scholen bij nader inzien toch niet niet losgelaten had mogen worden. Duidelijke nieuwe richtlijnen ontbraken vandaag echter op scholen. ‘Wij willen hier echt zo snel mogelijk duidelijkheid over van het ministerie van Onderwijs’, zegt Delsink. ‘Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat er op vso-scholen meer corona-besmettingen plaatsvinden dan op andere scholen. Afstand houden is daar dus extra belangrijk. Desondanks vinden er op een aantal vso -scholen zelfs nog gymlessen plaats. Afstand houden is dan écht onmogelijk.’

Brandbrief

Volgens LBVSO zou elke vso-school zelf moeten kunnen bepalen of fysiek onderwijs mogelijk is, of dat er beter online onderwijs gegeven kan worden. ‘Cluster 3 scholen zijn vaak heel ruim opgezet omdat er veel leerlingen zijn met een rolstoel. Maar op mijn cluster 4 school zijn de klassen bijvoorbeeld heel klein.’ Ook wil de organisatie dat er meer sneltesten komen voor vso-leraren en dat ook zij voorrang krijgen bij de vaccinaties. LBVSO heeft afgelopen weekend een brandbrief gestuurd naar onder meer de ministers Slob (Onderwijs, ChristenUnie) en De Jonge (Volksgezondheid, CDA) en de Tweede Kamer. Deze brief zal woensdag naar verwachting worden behandeld tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. 

Ook de PO-raad, de VO-raad, de MBO-raad, Ouders & Onderwijs een een aantal andere partijen stuurden onlangs een brandbrief naar de ministeries van OCW en VWS.

Door onze redacteur Julie Wevers

Sluiten
Word nu lid!