Home Over autisme Onderwijs Expertgroep Autisme en Onderwijs Theo Bakker

Theo Bakker

Expertgroep Autisme en onderwijs

Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Theo Bakker, ik ben 50 jaar en woon met mijn gezin met twee kinderen in Amsterdam. Ik kom zelf uit een onderwijsgezin: mijn vader was leraar aan de MAVO en mijn moeder was lerares op een basisschool. Als klein kind zat ik bij haar achterin de klas, omdat ze geen oppas kon vinden. Ik vond het heerlijk! Zelf heb ik ook een aantal jaren voor de klas gestaan als docent Levensbeschouwing, maar al vrij snel ben ik gaan werken in de organisatie van het hoger onderwijs. Ik heb me gespecialiseerd in studiesucces, ICT en studiedata. Ik werk als teamleider VU Analytics en onderzoeker bij de VU. Op basis van onze inzichten in studiedata ontwikkelt de VU al zo’n 6 jaar beleid voor een betere aansluiting van onze studenten vanuit hun vooropleiding met de VU, de doorstroom van deze studenten binnen hun opleiding en naar een eventuele vervolgopleiding, en uiteindelijk naar de arbeidsmarkt. Ook landelijk hebben we veel succes gehad in het beïnvloeden van de politieke besluitvorming, in het bijzonder voor studenten die van studie wisselen.

Mijn betrokkenheid bij studenten met autisme: promotieonderzoek aan de VU

Mijn belangrijkste motivatie om mee te doen aan de Expertgroep Autisme en Onderwijs is dat ik als buitenpromovendus promoveer op het studiegedrag en studiesucces van studenten met autisme in het hoger onderwijs bij Sander Begeer. Min of meer bij toeval ontmoette ik Sander 3 jaar geleden en raakte gefascineerd door zijn vakgebied, mensen met autisme. Tot dan toe had ik slechts zijdelings met mensen met autisme te maken. Het onderwerp sprak me enorm aan. Binnen een paar weken was een onderzoeksvoorstel geboren en ben ik van start gegaan met een promotietraject op basis van de studiedata van studenten met en zonder autisme aan de VU.

Tot nu toe heb ik twee artikelen geschreven over de achtergrondkenmerken en het studiesucces van studenten met autisme aan de VU in vergelijking tot studenten zonder autisme. Het bijzondere aan deze studie is dat het een meerjarig onderzoek is op basis van een totale studentpopulatie. De verschillen blijken een stuk kleiner dan je op basis van onderzoek tot nu toe zou verwachten. Toch valt er nog veel te verbeteren aan voorlichting en voorzieningen.

Mijn rol in de expertgroep: inzichten omzetten naar concrete acties in het onderwijs

Het is mijn missie deze inzichten en die van collega onderzoekers te kunnen vertalen naar concrete verbeterpunten voor het onderwijs of een lobby bij het Ministerie van Onderwijs. Ook verwacht ik veel ideeën van de overige expertgroepleden te kunnen ophalen die ik graag vertaal naar concrete verbeterpunten.

 

Sluiten
Word nu lid!