Home Agenda Online NIPA-Congres Zelfmanagement bij autisme
Online NIPA-Congres Zelfmanagement bij autisme
17 september 202109:30 - 16:00
Noord-HollandOnline

Zelfmanagement bij autisme is het thema van het congres dat het Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA) organiseert op 17 september 2021.

Waarom zelfmanagement bij autisme
Zelfmanagement wordt door mensen met autisme als wezenlijk onderdeel ervaren voor hun proces van herstel en versterking. Het stimuleren van zelfmanagement is echter nog geen vanzelfsprekend onderdeel van behandeling en/of begeleiding. Het is tijd om dat te veranderen!
In opdracht van het NIPA is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder mensen met autisme. Zij zijn bevraagd op hun ideeën over en ervaringen met zelfmanagement en de strategieën die zij hanteren. Dit onderzoek resulteerde eind 2020 in het rapport Zoektocht naar jezelf. Professionals met autisme over zelfmanagement en autisme en een bijbehorende handreiking. Het onderzoek levert veel nieuwe inzichten en verrijkende ideeën op over zowel de functie als de verschillende manieren waarop zelfmanagement bij autisme wordt ingezet en bij kan dragen aan betere zorg. De publicatie en handreiking vormden de aanleiding voor een breed congres over dit onderwerp.
Tijdens het congres wordt het thema zelfmanagement van diverse kanten belicht. In de ochtend zullen sprekers ingaan op de theorie & evidentie van zelfmanagement en de resultaten van het onderzoek. Ook is er aandacht voor het ‘waarom’ van zelfmanagement. In de middag komen succesvolle methodieken en praktische tools om zelfmanagement te stimuleren uitgebreid aan bod. Na afloop bent u verrijkt met de nieuwste kennis, inzichten en waardevolle ideeën om zelfmanagement op verschillende manieren succesvol vorm te geven in uw eigen werk en organisatie.

Voor wie
Het congres wordt online georganiseerd en richt zich op iedereen die met mensen met autisme werkt in de zorg of daartoe een opleiding volgt. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, behandelaars, begeleiders, psychologen, psychiaters en verpleegkundigen, maar ook mantelzorgers, beleidsmakers en onderzoekers zijn van harte welkom.

Inschrijven
www.kenniscentrumphrenos.nl/scholingsaanbod/congres-zelfmanagement-bij-autisme/

Deelnamekosten
• € 45; NIPA-leden (Altrecht, GGZ-NHN, Lentis, Lister, Youz)
• € 175; medewerkers van bij Phrenos aangesloten organisaties
• € 225; standaardtarief (niet NIPA/Phrenos)
• € 45; bij een maandinkomen van € 1.060 of lager*
* mocht de toegangsprijs een probleem vormen voor deelname, neem dan contact op met de organisatie via nipa@kcphrenos.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, SKJ, Registerplein, FGzPt, NVO/NIP, V&VN en VSR.
Staat uw beroepsvereniging voor accreditatie er niet bij? Neem contact op met de organisatie via: nipa@kcphrenos.nl

Sluiten
Word nu lid!