Home Actueel Congres & themadagen NVA-Autismecongres 2022 Rosa Hoekstra, Autisme in Afrika

Rosa Hoekstra, Autisme in Afrika

NVA AutismeCongres 2022

Rosa

Inzichten uit Ethiopië

Het meeste autismeonderzoek vindt plaats in relatief rijke landen zoals de VS en in Europa. Binnen dat onderzoek doen vaak vooral hoogopgeleide gezinnen van westerse afkomst mee. Dit heeft als gevolg dat veel vragenlijsten en interventies voor mensen met autisme zijn getest in een heel beperkte groep. Dit is een probleem in meerdere Westerse landen, waar mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden meestal niet zijn meegenomen in onderzoek en vaak ook de weg niet kennen naar goede hulp.

Het onderzoek gaat nu over hele kleine groepen mensen met autisme. De wereldbevolking past niet binnen deze groepen en het gevolg hiervan is achterstelling van grote groepen mensen. Rosa Hoekstra en haar collega’s testen in Ethiopië een door de WHO (World Health Organization) ontwikkelde interventie. Deze interventie wordt ook in 30 andere landen getest, waaronder China en Canada. Onderzoekers uit Amerika gaan de hiervoor in Ethiopië ontwikkelde materialen testen onder migranten uit Ethiopië en Eritrea in de VS. Daar is grote ongelijkheid in de diensten die je kan krijgen als je autisme hebt.

Hoe kan je deze kinderen met minder gespecialiseerde mensen toch helpen? Dit is ook een vraag die speelt in alle samenlevingen. Hoe los je het gebrek aan middelen op? Hoe bied je zo goed mogelijke zorg met beperkte middelen? Voor de beantwoording van deze vraag is het goed om over de grenzen te kijken.

In deze lezing zal Rosa ingaan op bevindingen van onderzoek (in nauwe samenwerking met Ethiopische wetenschappers) dat tracht deze vragen te beantwoorden.

Ook in Nederland kunnen we ons voordeel doen met de uitkomsten van dit onderzoek, vooral voor mensen met een migratie-achtergrond. Hoe kun je met weinig geld autismezorg bieden? Het antwoord op die vraag is zeker relevant voor ons in Nederland.

Over Rosa Hoekstra

Dr. Rosa Hoekstra is Reader (junior hoogleraar) in globale perspectieven op ontwikkelingsstoornissen. De uit Nederland afkomstige wetenschapper Hoekstra – van het vermaarde King’s College London – richt zich in haar onderzoek op twee thema’s: het begrijpen van de enorme diversiteit van uitingsvormen van autisme en wereldwijde perspectieven op autisme. Als senior-onderzoeker is ze betrokken bij projecten gericht op kinderen met autisme en hun ouders in Ethiopië.

 

Sluiten
Word nu lid!