Home Nieuws Op welke punten moet EVA zich richten?
29 april 2024 - Laat je stem horen voor de belangen van vrouwen met autisme!Op welke punten moet EVA zich richten?

Sta jij achter de missie van EVA (NVA-Expertgroep Vrouwen en Autisme) om de belangen van vrouwen met autisme te behartigen? We nodigen je van harte uit om jouw stem te laten gelden.

Waarom is dit belangrijk?

Vrouwen houden op allerlei levensterreinen alle ballen in de lucht. Dat is al lastig, laat staan in combinatie met autisme. De maatschappelijke ongelijkheid, waarbij vrouwen zowel gedupeerd worden door het feit dat ze vrouw zijn, als door het feit dat ze autistisch zijn (intersectionaliteit), moet worden opgeheven. Hiervoor is doelgroepenbeleid nodig, gericht op de achterstandspositie van vrouwen met autisme.

Wat is het doel?

Het doel is dat vrouwen met autisme, dezelfde kansen krijgen in de samenleving als vrouwen zonder autisme. Hierbij houden we ook rekening met etniciteit, leeftijd en sociale klasse als categorieën waardoor vrouwen met autisme uitgesloten dreigen te worden.’

Wat kan jij doen?

EVA heeft een Inspiratiedocument ontwikkeld, als startpunt. Daarin staan allerlei punten op het gebied van werk, wonen, zorg en onderwijs. Punten waarvoor EVA zich zou kunnen inzetten zijn bijvoorbeeld:

  • Er is te weinig aandacht voor overbelasting die ontstaat door camouflage van de kenmerken van autisme.
  • Er is te weinig aandacht voor overbelasting door moederschap en/of zorg voor naasten (soms ook met autisme of andere uitdagingen).
  • Vrouwen met autisme vinden het moeilijker om hun grenzen aan te voelen en vervolgens aan te geven.
  • Op het speciaal voortgezet onderwijs zitten vooral jongens, waardoor er vaak weinig gelegenheid is voor onderling contact tussen meisjes.
  • Kenmerken van autisme worden vaak gemist wegens internaliserend gedrag van meisjes met autisme.
  • Bij indicatiestellingen wordt overbelasting in het huishouden te weinig onderkend waardoor huishoudelijke ondersteuning niet wordt toegewezen.

BEKIJK HET INSPIRATIEDOCUMENT

In het Inspiratiedocument staan 25 onderwerpen genoemd. (doorscrollen)
Laat ons weten welke 2 of 3 punten uit het Inspiratiedocument jij vindt dat EVA zich dit jaar het beste op kan richten. En misschien heb je nog een aanvullend punt?

Stuur ons jouw 2 of 3 punten via e-mail: expertgroepvrouwen@autisme.nl

Hoe gaat het verder?

Mede op basis van jouw input zullen we beslissen welke punten onze prioriteit krijgen. Samen kunnen we een verschil maken voor vrouwen met autisme!