Home Nieuws NVA bij Rondetafelgesprek VN-verdrag handicap 
8 april 2024 - NVA pleit in Tweede Kamer voor levensloopbegeleidingNVA bij Rondetafelgesprek VN-verdrag handicap 

De overheid streeft ernaar dat kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking in 2040 dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. Daartoe heeft het ministerie van VWS onlangs de ‘Nationale Strategie voor Implementatie van het VN-verdrag’ gelanceerd. Daarin staan doelstellingen die alle betrokken partijen nastreven om dat voor elkaar te krijgen.

Tweede Kamerleden bespraken deze strategie op 3 april. In voorbereiding op dit debat wilde de Tweede Kamer graag spreken met ervaringsdeskundigen om ook hun inbreng mee te kunnen nemen. Ook de NVA was hiervoor uitgenodigd. Namens de NVA heeft Henri Mandemaker ingesproken. Henri is belangenbehartiger en ervaringsdeskundig Ambassadeur voor de NVA op het gebied van werk.  

In zijn betoog ging Henri Mandemaker, naast een persoonlijke noot, in op de belemmeringen die mensen met autisme ervaren, en waarom het belangrijk is dat autisme op de agenda komt te staan. Mensen met autisme ervaren vaak problemen op overgangsmomenten. Bijvoorbeeld van de basisschool naar middelbare school; een stageperiode, de overgang van school naar werk enzovoorts.

Levensloopbegeleiding

“De menselijke maat en maatwerk is van groot belang om deze problemen het hoofd te bieden. Levensloopbegeleiding is een cruciaal, onmisbaar onderdeel van dat maatwerk”, vertelde Henri aan de Kamerleden. Levensloopbegeleiding is levenslange en levensbrede begeleiding die je kan opschalen als dat nodig is, zonder dat je weer een nieuwe indicatie moet aanvragen en eindeloos op een wachtlijst moet staan.

Henri: “Dat is wat volgens heel veel mensen met autisme écht het verschil zou maken in hun leven. Het verschil tussen in balans blijven of keer op keer in crisis raken. Dus: ‘Luister naar wat mensen met autisme zelf zeggen over wat zij nodig hebben!’ Beter kan je als land het VN-verdrag niet uitvoeren.” 

Autisme op de Agenda

Na afloop hebben we als NVA nog diverse Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van organisaties gesproken en ze het boek ‘Autisme op de Agenda’ overhandigd. Ook aan minister Conny Helder hebben we het boek Autisme op de Agenda overhandigd. De nodige afspraken zullen waarschijnlijk binnenkort al gaan plaatsvinden om dit een verder vervolg te geven en te zorgen dat autisme écht op de agenda komt in de politiek. 

UPDATE: Op dinsdag 9 april is de motie langdurige indicaties aangenomen in de Tweede Kamer.

Sluiten
Word nu lid!