Home Nieuws ‘Sociaal Domein Fryslân dupeert kinderen met autisme’
20 maart 2024 - Vermindering van uren bij kinderdagcentra (KDC)‘Sociaal Domein Fryslân dupeert kinderen met autisme’
@antoni-shkraba

De NVA heeft samen met het regiobestuur van Friesland grote zorgen over het besluit dat kinderen op een kinderdagcentrum (KDC) zonder WLZ-indicatie nog maar acht dagdelen mogen komen en niet meer tien dagdelen. Dit besluit dupeert kinderen met autisme in hoge mate, omdat kinderen met autisme doorgaans geen WLZ-indicatie hebben.

In een brief aan het bestuur van Sociaal Domein Fryslân schetsen we de negatieve gevolgen die de vermindering van uren bij de KDC voor kinderen met autisme en hun ouders heeft. Caroline Verkerk, directeur NVA: “Kinderen met autisme profiteren van gestructureerde omgevingen en gespecialiseerde zorg die KDC’s bieden. Minder uren in het KDC leidt tot verminderde kansen voor deze kinderen om essentiële vaardigheden te ontwikkelen zoals sociale interactie, communicatie en zelfstandigheid. Dit betekent minder ontwikkelingskansen.”

“Wij maken ons grote zorgen over de negatieve gevolgen voor kinderen met autisme. We willen voorkomen dat kinderen moeten overstappen naar zorgorganisaties die niet of nauwelijks weten waar kinderen met autisme en hun ouders tegen aan lopen in het leven. De zorgorganisaties die denken: autisme, dat doe je er gewoon even bij! Het tegendeel is waar: de juiste autismekennis op de juiste plek is en blijft van cruciaal belang.”

Ongelijkheid

In de brief roepen wij Sociaal Domein Fryslân op om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid en toegankelijkheid van KDC-uren voor kinderen met autisme. Het bestuur van de NVA regio Friesland stelt: “Het is onbegrijpelijk dat kinderen met autisme in vergelijking met kinderen zonder autisme nu minder gebruik kunnen maken van KDC dagdelen. Dit leidt tot ongelijkheid in de kwaliteit van zorg die beschikbaar is. Vooral voor gezinnen met beperkte middelen of voor gezinnen die in afgelegen gebieden wonen.”

Wij gaan er dan ook van uit dat Sociaal Domein Fryslân de vermindering van de KDC-dagdelen voor kinderen met autisme zo snel mogelijk terugdraait!

Sluiten
Word nu lid!