Home Nieuws NVA in gesprek met UWV
1 februari 2024 - 'Werkweb-Autisme is essentieel voor mensen met autisme'NVA in gesprek met UWV

Henri Mandemaker, belangenbehartiger van de NVA en ambassadeur voor autisme en werk, heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk overlegd met het UWV over autisme en werk. Tijdens deze 1-op-1 gesprekken hebben we onderzocht hoe we de positie van mensen met autisme op de arbeidsmarkt kunnen versterken via het Werkweb-Autisme. We bespraken ook het UWV-beleid en de knelpunten die mensen met autisme volgens de NVA ervaren.

Samen met Manna Alma van UMCG hebben we een presentatie gegeven aan verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen over het Werkweb-Autisme. Ook gaf de NVA een presentatie aan een Regionaal Mobiliteitsteam. UMC Groningen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar autisme en werk, en het Werkweb-Autisme gezamenlijk met de NVA en andere partijen opgezet.

Over- en onderschatting

Minder dan 50% van de mensen met autisme in Nederland heeft momenteel een betaalde baan. Het is voor hen vaak een uitdaging werk te vinden en te behouden, omdat hun sterke en zwakke punten op het gebied van werk niet altijd duidelijk zijn. Het UWV schat soms de mogelijkheden van mensen met autisme verkeerd in. Het is cruciaal om goed naar de persoon te luisteren en maatwerk te bieden, waarbij het Werkweb-Autisme kan ondersteunen.

Werkweb-Autisme

Tijdens de gesprekken hebben we uitvoerig gesproken over het Werkweb-Autisme, een online wegwijzer met waardevolle informatie over studeren en werken met autisme. Dit platform, een handige zelfmanagement-tool, helpt mensen met autisme tijdens studie, werk en re-integratietrajecten.

Het UWV Kenniscentrum heeft onderzoek naar de implementatie van WerkWeb-Autisme ondersteund. Daaruit bleek dat het essentieel is mensen met autisme te wijzen op het bestaan ervan. Hier ligt ook een taak voor het UWV, omdat dit hun kansen op werk vergroot.

WerkWeb-Autisme is gratis en bestaat uit drie onderdelen:

  • een persoonlijk ontwikkelplan (POP)
  • een werkgids met opdrachten
  • informatie/tips

Deze onderdelen worden toegelicht in dit filmpje.

WerkWeb-Autisme is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers, zorginstellingen en gemeenten. De NVA beheert WerkWeb-Autisme, en het UMC Groningen heeft het implementatieonderzoek met ondersteuning van het UWV Kenniscentrum uitgevoerd.

Graag horen we ook jouw ervaringen met Werkweb-Autisme en/of het UWV. Je kan deze mailen naar Henri Mandemaker via werkweb@autisme.nl .

Sluiten
Word nu lid!