Home Nieuws Ondersteuning UWV naar werk voor volledig arbeidsongeschikten
22 mei 2023 - Tijdelijke re-integratie ondersteuning voor mensen met een IVA of een Wajong-uitkering met DGAOndersteuning UWV naar werk voor volledig arbeidsongeschikten

Sinds 22 april 2023 is het mogelijk voor mensen die volledig en duurzaam als arbeidsongeschikt zijn aangemerkt om op eigen verzoek re-integratieondersteuning te krijgen van het UWV. Het gaat dan om mensen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of een Wajong-uitkering met DGA (Duurzaam Geen Arbeidsvermogen).  

De tijdelijke mogelijkheid tot re-integratie ondersteuning loopt van 22 april 2023 tot 1 april 2028.

Met de inwerkingtreding van deze maatregel kan het UWV:

  • Het volledige ondersteuningsaanbod inzetten, bijvoorbeeld een traject zoals Werkfit, Naar Werk, Individuele Plaatsing en Steun (IPS) of scholing.
  • De re-integratie-instrumenten loondispensatie en proefplaatsing toekennen.
  • Financieel advies beschikbaar stellen. Dit houdt in inzicht bieden in wat inkomsten uit arbeid voor effect (kunnen) hebben op het totale inkomen.

Gedurende de looptijd van deze maatregel gelden voor de deelnemers geen re-integratieverplichtingen. Daarnaast vinden er geen herbeoordelingen plaats op basis van verdiensten tot oktober 2027.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid voor ondersteuning naar werk?

Dan kan je je melden bij het UWV. Dit kan door te bellen met de UWV telefoon werknemers, telefoonnummer 088 – 898 92 94 of door het gebruik van de chatfunctie via ‘Mijn UWV’. Een arbeidsdeskundige neemt dan binnen 5 werkdagen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Tips voor re-integratie met autisme

Op de NVA website Werkweb-Autisme vind je meer informatie over mogelijkheden re-integratie als je autisme hebt. Het Werkweb-Autisme is een wegwijzer voor studie en werk bij autisme en bevat handige tips.

Bronnen:

* https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/21/ondersteuning-naar-werk-op-verzoek-mogelijk-voor-iva–en-wajong-dga-gerechtigden

* https://cedris.nl/nieuws/ondersteuning-naar-werk-op-verzoek-mogelijk-voor-iva-en-wajong-gerechtigden/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+4+mei+2023&utm_medium=email

Sluiten
Word nu lid!