Home Nieuws Eerste Habitat Delfos Huis voor (jong)volwassenen met autisme
13 december 2022 - 'Autisme is geen stoornis of defect, maar een atypische ontwikkeling'Eerste Habitat Delfos Huis voor (jong)volwassenen met autisme

Medio juni 2023 opent in Arnhem het eerste Habitat Delfos Huis. Een nieuw initiatief van wetenschapper en biopsycholoog dr. Martine Delfos in samenwerking met Habitat Lekker Leven om vastgelopen (jong)volwassenen met autisme te helpen bij hun ontwikkeling naar een zelfstandig leven. In het Habitat Delfos Huis zijn de deskundigen in eerste instantie de bewoners, in tweede instantie de ouders/familie en in derde instantie de professionals.

Elkaar helpen staat centraal

Acht tot tien volwassenen tussen de 18 en 35 jaar zullen een periode in het Habitat Delfos Huis gaan wonen. Het gaat om mensen die nog bij hun ouders wonen en geen opleiding, passend werk of een sociaal netwerk hebben. Het Delfos Huis richt zich op wat deze mensen nodig hebben om zelfstandig functioneren mogelijk te maken. Dit houdt in dat de bewoners ervoor zullen kiezen samen te leven, elkaar te ondersteunen, hulp te geven en te ontvangen.

Ook ouders of familieleden kiezen ervoor om vanuit een eigen appartement in het Habitat Delfos Huis bij toerbeurt de bewoners te begeleiden. Voor toetsing en nieuwe ideeën kunnen zij terugvallen op twee zorgprofessionals die op de achtergrond beschikbaar zijn voor de bewoners en de ouders. Anders dan bij bestaande beschermd wonen situaties met begeleidings- en behandelplannen, ontstaat volgens Martine Delfos maatwerk door de herkenning en erkenning van elkaars problematiek en de vanzelfsprekende gerichtheid op elkaar.

‘Autisme is geen stoornis’

“Jongeren met autisme zijn zich normaal ontwikkelende mensen waarbij de volgorde van ontwikkeling anders begint”, stelt Martine Delfos. “Het is een proces van vertraagde en versnelde rijping van de hersenen tegelijkertijd. We noemen het een atypische ontwikkeling (ATO) in plaats van ASS (autismespectrumstoornissen). Als je naar zelfstandig functioneren wilt groeien, dan kan dat niet met training van vaardigheden, maar met het stimuleren van wat al aanwezig is, maar nog niet ontwikkeld.” In aanloop naar wonen in het Delfos Huis vindt een toeleiding plaats die gericht is op deze ontwikkeling maar ook op het idee met anderen te wonen en er voor elkaar te zijn. Delfos: “Tijdens dit zorgvuldige toeleidingstraject analyseren wij de fase van ontplooiing en de opgelopen schade tijdens de levensloop. Daarbij stellen wij een noodzakelijke houding met en naar elkaar vast en wordt de visie van de atypische ontwikkeling eigengemaakt.”

Doel van de initiatiefnemers is de bewoners in het Delfos Huis bij een groeiende ontwikkeling uit hun isolement te laten komen, zodat zij zich verder kunnen ontplooien, weerbaarder zijn en zich gezonder en gelukkiger gaan voelen. Daarnaast is deze nieuwe vorm van ontwikkelen naar zelfstandig functioneren ook gericht op het ontlasten van hun ouders. Jarenlang zorgden zij intensief voor hun kind. Zij zullen meer vrijheid en rust ervaren en mogelijk op den duur kunnen rekenen op verzorging door hun kind zoals ouders dat normaliter meemaken in de levensloop. “En daarmee is de cirkel rond”, aldus Martine Delfos.

Meer info

Belangstellenden kunnen via delfoshuis.nl contact opnemen voor meer informatie. Er is nog plaats voor enkele bewoners in het Delfos Huis aan de Coehoornstraat 4 in Arnhem.

 

Sluiten
Word nu lid!