Home Nieuws Cijfers NAR nu ook per provincie te bekijken
18 januari 2022 - Coronapandemie heeft mogelijk invloed op onderzoeksresultaten 2020Cijfers NAR nu ook per provincie te bekijken

Het Nederlands Autisme Register (NAR) verzamelt al bijna tien jaar uiteenlopende data over de leefsituatie van mensen met autisme. Sinds kort is deze unieke database aangevuld met regionale cijfers. Daarmee is bijvoorbeeld het percentage mensen met autisme dat betaald werk heeft per provincie te zien en hoe zich dat verhoudt tot de rest van Nederland. Ook is hiermee te zien hoe deelname aan speciaal/regulier onderwijs per regio kan verschillen.  

‘NAR in cijfers’ zal steeds verder worden uitgebouwd en verbeterd. (klik op provincies).

Factsheets NAR 2020

In 2020 telde het Nederlands Autisme Register (NAR) 2652 actieve deelnemers. Van hen heeft 72% zelf autisme, 22% is ouder van een kind met autisme (onder 16 jaar) en 6 % is wettelijk vertegenwoordiger van volwassene met autisme en een zware zorgbehoefte (16+). Hun informatie is gebruikt voor de factsheet 2020 met algemene kenmerken.

Sommige respondenten hebben de vragenlijst ingevuld ten tijde van de lockdown vanwege de COVID-19 pandemie. Dit heeft volgens de onderzoekers mogelijk invloed gehad op de onderzoeksresultaten of het aantal respondenten.

12% staat op dit moment op een wachtlijst (126 deelnemers). Hiervan staat 33% al langer dan 6 maanden op een wachtlijst (42 deelnemers). De meeste deelnemers staan op een wachtlijst voor behandeling, opgevolgd door wachtlijsten voor een intakegesprek en begeleiding.

De factsheets geven ook inzicht op andere gebieden, zoals relaties, wonen en werken. Sinds 2015 geven NAR-deelnemers hun leven een rapportcijfer op verschillende gebieden. Als je klikt op de button Rapportcijfers kun je kijken naar veranderingen door de jaren heen.

Wat is het NAR?

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Het doel van dit register is om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Door op grote schaal cijfermateriaal te verzamelen over de leefsituatie van mensen met autisme in Nederland, brengen we de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met autisme en hun levensloop in kaart. De data uit het NAR zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren. Tijdens (de ontwikkeling van) dit onderzoek werken wij nauw samen met mensen met autisme.

Bekijk hier een video met meer uitleg.

Het hele rapport van afgelopen jaar is ook als pdf te zien.

Sluiten
Word nu lid!