Home Nieuws Zelfstandig gevestigde psychiaters luiden de noodklok
3 december 2021 - 'Wachtlijsten GGZ-instellingen zullen nog verder toenemen door deze maatregel'Zelfstandig gevestigde psychiaters luiden de noodklok

Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij stuurden onlangs een brandbrief naar Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tegelijk vragen zij aan alle patiënten, hun naasten, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters om de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.

De maatregelen van NZa en zorgverzekeraars tegen de zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP’s) zullen leiden tot grote problemen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verwachten de briefschrijvers. ZGP’s zijn zorgaanbieders die geen enkel aandeel hebben in de kostenstijgingen voor de GGZ, maar die wél snelle, kostenefficiënte specialistische zorg leveren aan patiënten met complexe psychiatrische ziektebeelden. Als het echter aan de NZa en zorgverzekeraars ligt, gaan ZGP’s terug naar de GGZ-instellingen.

Daardoor staan ZGP’s onder druk en dreigen te verdwijnen. De ongeveer 60.000 patiënten van de ZGP’s zullen tussen wal en schip vallen. Hun behandelingen zijn te complex voor de huisartsen of voor de vrijgevestigde (klinisch) psychologen en psychotherapeuten. GGZ-instellingen weigeren vaak deze patiënten omdat ze te complex zijn of niet passen in hun zorgprogramma’s. Voor verwijzers wordt het dan helemaal onmogelijk om zorg te vinden voor deze categorie patiënten. De wachtlijsten zullen toenemen. Crisisgevallen zullen toenemen. Mensen blijven te lang verstoken van adequate hulp, met alle gevolgen van dien.

Meer info over de actiegroep ZGPaanZet en de petitie is te vinden op www.zgpaanzet.nl

Sluiten
Word nu lid!