Home Nieuws Samen op weg naar Steeds Inclusiever onderwijs
3 december 2021 - NVA-Expertgroep Onderwijs schrijft whitepaperSamen op weg naar Steeds Inclusiever onderwijs

Sinds haar oprichting in 2020 heeft de NVA-Expertgroep Autisme & Onderwijs zich onder andere gericht op haar visie en missie als het gaat om onderwijs aan leerlingen (en studenten) met autisme. Er wordt veel gezegd en geschreven als het gaat om het falend ‘passend’ onderwijs aan deze leerlingen. ,,De Expertgroep wil zich graag inzetten als een verbinder en kritisch meedenker tussen en mét al deze meningen. Samen willen wij op weg naar steeds inclusiever onderwijs”, aldus voorzitter Suzanne Rouwhorst.

Voor de Expertgroep betekent inclusie vooral dat je je aanpast aan de leerlingen. Een school hoort gastvrij te zijn: elke leerling is welkom. Inclusiviteit betekent dat je jezelf mag zijn tussen de anderen, en dat je krijgt wat jij nodig hebt, dat je op je eigen manier mee kan doen. Elke leerling is uniek. Elke leerling heeft een eigen profiel. Een inclusieve school hoort ruimte te bieden aan al die unieke, verschillende, leerlingen.

Voor leerlingen met autisme is het heel belangrijk dat ze op hun eigen manier mee mogen doen in plaats van dat er geprobeerd wordt ze aan te passen aan wat gangbaar is.

Geen beperking

Veel adviezen en rapporten gaan uit van autisme als beperking. De term beperking gaat uit van een norm ten opzichte waarvan iemand met een beperking afwijkt. De nadruk komt te liggen op de persoon zoveel mogelijk ‘bijspijkeren’, zodat de persoon meer aan de norm kan voldoen.

Voor autisme geldt dat proberen leerlingen ‘bij te spijkeren’, ten kóste gaat van die leerlingen. Een leerling met autisme heeft een andere onderwijsbehoefte, door een andere informatieverwerking. Daardoor sluit het reguliere onderwijsaanbod op sommige punten onvoldoende aan, waardoor de ontwikkeling wordt bedreigd of waardoor de leerling onvoldoende kan profiteren van het leeraanbod. Een leerling met autisme moet dus niet worden bijgespijkerd om aan de norm te voldoen; er moet voldaan worden aan de onderwijsbehoefte van de leerling, zodat deze zich ten volle kan ontwikkelen.

Suzanne Rouwhorst: ,,De weg naar dit steeds inclusiever onderwijs is alleen mogelijk als we blijven denken in mogelijkheden, werken vanuit verbinding en dialoog, en, als het gaat om leerlingen met autisme, er meegedacht wordt vanuit expertise over autisme én onderwijs. Hier wil de Expertgroep zich heel graag voor inzetten.”

De Expertgroep Onderwijs van de NVA heeft een whitepaper geschreven, met daarin een aantal aanbevelingen.

 

 

 

Sluiten
Word nu lid!