Home Nieuws Wie wint de HanneMiekeprijs 2021?
4 juni 2021 - Stuur je inzending voor 5 juli 2021 in!Wie wint de HanneMiekeprijs 2021?

Het HanneMiekefonds kent in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme jaarlijks een prijs toe aan een MBO-, HBO-, of WO- student die een afstudeerwerkstuk of -scriptie heeft geschreven waarin autisme centraal staat. Het betreft een geldbedrag van € 500,-, dat door de winnaar vrij te besteden is. Om in aanmerking te komen voor deze prijs kunnen de studenten de hierna vermelde procedure volgen.

Orthopedagoog Helmine Poleij won de HanneMieke-scriptieprijs in 2020. Deze werd in de Autismeweek digitaal uitgereikt door Suzanne Agterberg, die de prijs in 2015 won. De scriptie waarmee Helmine Poleij in 2017 afstudeerde als orthopedagoog aan de Universiteit Gent, gaat onder meer over thema’s als identiteit, neurodiversiteit en gelijkwaardigheid.

Procedure HanneMiekeprijs 2021

* Studenten kunnen hun afstudeerwerkstuk of –scriptie, inclusief beoordeling door hun begeleider, toesturen aan het HanneMiekefonds, p/a Nederlandse Vereniging voor Autisme, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt.`
* Ook sturen zij een digitale versie van het werkstuk en de beoordeling toe onder vermelding van ‘HanneMiekefonds’ naar: info@autisme.nl
* De sluitingsdatum voor het insturen van werkstukken is 5 juli 2021.
* Alleen werkstukken of -scripties waarmee studenten in studiejaren 2018-2021 zijn afgestudeerd, komen in aanmerking voor de prijs.
* Het afstudeerwerkstuk is bij voorkeur geschreven in de Nederlandse taal. Een scriptie in de Engelse taal moet worden voorzien van een uitgebreide Nederlandse samenvatting.
* De jury beslist binnen 3 maanden na de sluitingsdatum aan wie de prijs wordt toegekend.
* De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 26 november 2021 tijdens het NVA congres

De jury zal haar beslissing baseren op:
1. Relevantie van het werkstuk-scriptie voor personen met autisme en/of hun omgeving (doel is verbetering van de kwaliteit van het leven – in de brede zin van het woord – voor mensen met autisme van alle leeftijden);
2. Leesbaarheid van het werkstuk (structuur; taalgebruik; duidelijke conclusies);
3. Originaliteit/innovativiteit (voegt het werkstuk daadwerkelijk iets toe; leveren de conclusies nieuwe inzichten op).
4. Kwaliteit van de studie (opzet, uitvoering);

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen met Maria Hibma, maria.hibma@autisme.nl

De HanneMiekeprijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme is in 2009 in het leven geroepen door Jan Schäffer, ter nagedachtenis aan zijn dochter Hanneke Schäffer en haar grootmoeder Mieke Schäffer-de Gardeijn. De prijs bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden bedrag van vijfhonderd euro.

Sluiten
Word nu lid!