Home Nieuws Minister Slob komt examenleerlingen vso niet tegemoet
14 april 2021Minister Slob komt examenleerlingen vso niet tegemoet

Demissionair minister Slob van Onderwijs komt examenleerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs niet verder tegemoet. Ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer hier al lange tijd op aandringt. Dit bleek gisteren tijdens een kort plenair debat over de examens van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de Tweede Kamer. 

‘Ik sta hier met een zwaar gemoed’, zei Kamerlid Paul van Meenen (D66) die eerder dit jaar twee moties indiende om de staatsexamenkandidaten tegemoet te komen in verband met de coronacrisis. Beide moties werden met een ruime Kamermeerderheid aangenomen. In een motie staat dat leerlingen die opgaan voor deelcertificaten de mogelijkheid moeten krijgen om één onvoldoende weg te strepen. In de tweede motie staat dat deze leerlingen twee herkansingen moeten krijgen, net als de staatsexamenleerlingen die dit jaar opgaan voor hun volledige diploma.

Alternatieven

Geen van de twee moties heeft demissionair minister Slob (ChristenUnie) tot nu toe uitgevoerd. Ondanks dat de Tweede Kamer (D66, SP, GroenLinks, PvdA) gisteren opnieuw een dringend beroep op hem deed, gaf de minister geen millimeter toe. Ook ging hij niet akkoord met inmiddels aangedragen alternatieven om staatsexamenleerlingen dit coronajaar tegemoet te komen. Toezeggingen voor de staatsexamens van 2022 wilde Slob ook niet doen.

Eigen leraar

Ook de rol van de eigen docent of mentor tijdens de examens kwam tijdens het debat veelvuldig ter sprake. Volgens meerdere Kamerleden zouden die meer moeten kunnen doen dan alléén het letterlijk herhalen van de vraag van de examinator. ‘Door net even een andere term te gebruiken kan een leerling uit het vso of uit het volwassenonderwijs enorm geholpen zijn’, zei Peter Kwint van de SP. Sylvana Simons van Bij1 vond dat de minister zich wat meer in de vso-leerling zou kunnen verplaatsen. ‘Zonder een verduidelijking van bepaalde vragen haalt die zijn diploma misschien niet.’ Lisa Westerveld van GroenLinks wees de minister er op dat leerlingen uit het vso soms op een andere manier kunnen leren. ‘Het gaat hier ook niet om inhoudelijke hulp, maar om een andere manier van vragen stellen.’

Slob bleef echter bij zijn standpunt dat een leraar of mentor tijdens het examen alléén letterlijk mag herhalen wat de examinator heeft gezegd. Anders komt volgens hem de gelijke behandeling van leerlingen in het geding.

Door onze redacteur Julie Wevers

Verder lezen: OCW vergeet eindexamenleerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs 

Sluiten
Word nu lid!