Home Nieuws D66 komt met initiatiefwetsvoorstel voor leerrecht
19 november 2020D66 komt met initiatiefwetsvoorstel voor leerrecht

Alle Nederlandse kinderen en jongeren moeten recht krijgen op onderwijs, óók als zij niet in staat zijn om een school te bezoeken. Dit staat in een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66). Het voorstel wordt binnenkort ’ter consultatie’ voorgelegd aan betrokkenen zoals ouders en leraren.

Het initiatiefwetsvoorstel van Van Meenen gaat over leerrecht, oftewel het recht van kinderen en jongeren op onderwijs. Op dit moment kent Nederland alleen leerplicht, dat is de verplichting voor kinderen en jongeren om een school te bezoeken. Als dat langdurig niet (of niet voldoende) lukt, zijn ouders soms genoodzaakt om een onderwijsvrijstelling aan te vragen. Het kind of de jongeren krijgt vanaf dat moment vaak helemaal geen onderwijs meer.

Jeugdarts

Leerrecht moet dit gaan voorkomen. Volgens het voorstel van Van Meenen moeten alle kinderen die ‘leerbaar’ zijn het onderwijs krijgen dat bij hen past – betaald door de overheid. Dat kan op school zijn, thuis of op beide plekken. In zijn plan ziet Van Meenen een grote rol weggelegd voor de jeugdarts. Die moet volgens hem bijvoorbeeld gaan vaststellen of een kind leerbaar is.

VN-Kinderrechtenverdrag

In het regeerakkoord uit 2017 staat de toezegging dat de huidige regering leerrecht zal onderzoeken. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen en jongeren recht op leerrecht.

Lees ook de Memorie van Toelichting bij het initiatiefwetsvoorstel

Door onze redactie.

Sluiten
Word nu lid!