Home Nieuws NVA richt Expertgroep Autisme en Onderwijs op
7 september 2020 - Doel: de lobby op het gebied van onderwijs versterkenNVA richt Expertgroep Autisme en Onderwijs op

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is druk bezig met de oprichting van een Expertgroep Autisme & Onderwijs. Daarin zitten mensen die affiniteit hebben met autisme én actief zijn als professional in het onderwijs. Doel is om de NVA-lobby op het gebied van onderwijs te versterken en het onderwijs aan leerlingen met autisme inhoudelijk te verbeteren.

Op onze oproep kwamen tientallen enthousiaste reacties binnen van mensen die zich willen inzetten voor beter onderwijs aan leerlingen met autisme. De eerste gesprekken zijn inmiddels gepland.

De expertgroep zal zich gaan bezighouden met meerdere soorten onderwijs (zowel regulier als speciaal), zoals basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, MBO, HBO en universiteit. De nieuwe expertgroep zal de NVA-visie op onderwijs aan kinderen/jongeren met autisme mede gaan bepalen. Ook zal zij kwaliteitseisen gaan vaststellen. In de NVA-lobby voor beter onderwijs aan onze doelgroep zullen zowel deze visie als deze kwaliteitseisen een belangrijk kompas gaan vormen.

De expertcommissie zal zich ook buigen over het VN-Verdrag Handicap en de verplichting die daaruit voortvloeit om toe te werken naar volledig inclusief onderwijs in Nederland.

Onderwijsprofessionals

De expertgroep zal bestaan uit onderwijsprofessionals die zelf de diagnose autisme hebben of een kind hebben met autisme. In verband met het beperkte aantal uren zal de expertgroep helaas geen individuele vragen kunnen beantwoorden. Hiervoor kunnen ouders/verzorgers of leerlingen/studenten wel dagelijks terecht bij de Informatie & Advieslijn van de NVA.

Andere Expertgroepen

De NVA heeft al een goed functionerende expertgroep, namelijk de Expertgroep Autisme en Verstandelijke beperking. Deze expertgroep maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met een dubbele diagnose. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers.

Later dit jaar zal ook een Expertgroep Vrouwen & Autisme worden opgericht.

Sluiten
Word nu lid!