Home Nieuws Tweede Kamer: nog veel zorgen over studenten met een beperking op het mbo
13 september 2018 - Tweede Kamer: nog veel zorgen over studenten met een beperking op het mbo

Kamerlid Van den Hul van de PvdA verwoordde het 12 september treffend tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het mbo. “Op papier lijkt alles geregeld voor studenten met een chronische beperking. In de praktijk niet.” Maatwerk is nodig, vindt zij. Om zoveel mogelijk leerlingen een eerlijke kans te geven. Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), die bij het debat in Den Haag aanwezig waren, zijn het hier helemaal mee eens.

Binnenhof - Torentje sep18

Tijdens het debat uitten veel Kamerleden hun zorgen over studenten met een beperking op het mbo. Zoals Westerveld van GroenLinks, die de minister vroeg meer te zeggen over de begeleiding van studenten met een beperking. “Er komt hiervoor 10 miljoen beschikbaar. Is dit wel genoeg?” Hiermee doelde zij op het wetsvoorstel begeleiding van studenten met een chronische beperking binnen het mbo, waar momenteel door het Ministerie van Onderwijs aan wordt gewerkt. Nu zijn er grote verschillen tussen mbo’s met betrekking tot de invulling van begeleiding van deze kwetsbare jongeren. Dat moet in het wetsvoorstel beter geregeld worden. Balans en de NVA volgen de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel op de voet. Uit ons dossier mbo blijkt namelijk dat er vooral op het gebied van begeleiding veel mis gaat op het mbo.

Certificaten

Kwint (SP) wijst in zijn pleidooi nog eens op de onduidelijkheid op het gebied van de mogelijkheid van het behalen van certificaten en instellingsverklaringen, wanneer het een student niet lukt om een volledig diploma te halen. Bijvoorbeeld omdat spelling echt niet lukt maar iemand wel heel goed is in een bepaald vak in de praktijk. Ook de minister beaamt dat het nodig is om hier goed naar te kijken en de uitvoering van deze mogelijkheden helderder te maken.

Stages

Stagediscriminatie was ook een belangrijk onderwerp tijdens het debat. En daarbij gaat het ook om studenten met een beperking die moeilijker een stageplaats kunnen vinden. Minister Van Engelshoven vindt dat dit met de leerwerkbedrijven aangepakt moet worden. En dat studenten gestimuleerd moeten worden om stagediscriminatie te melden bij het meldpunt. Dit gebeurt nu nog sporadisch. Vanuit de Kamer waren er kritische geluiden hierover. Moeten de mbo’s niet ook een rol gaan spelen bij het melden? Het is nogal wat voor een jonge student om, als je gediscrimineerd bent, hier ook nog officieel melding van te maken – waarbij je niet weet wat er vervolgens met deze melding gebeurt. Van Meenen (D66) wil nog verder gaan: ‘Stop met 17-jarige studenten te laten solliciteren naar een stageplaats’. Hij vindt dat deze studenten nog te jong zijn en niet op deze leeftijd al geconfronteerd moeten worden met deze vorm van discriminatie. Minister Van Engelshoven ziet niets in het voorstel van Van Meenen. Die daarop zegt een motie over dit onderwerp te gaan voorbereiden.

De zorgen van Balans en NVA over studenten met een beperking zijn nog steeds groot. We zullen de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel begeleiding in het mbo dan ook nauwgezet volgen.

Door onze redactie

Dit artikel is geplaatst op 13 september 2018

Meer lezen:

Bekijk dan ons Dossier MBO en de Kamerbrief die Balans en de NVA gestuurd hebben voorafgaand aan het debat. En lees het artikel over dit onderwerp in NRC van 13 september 2018.