Home Nieuws Onderwijsconsulenten overspoeld door hulpvragen van ouders
31 juli 2017Onderwijsconsulenten overspoeld door hulpvragen van ouders

Onderwijsconsulenten worden overspoeld door hulpvragen van ouders. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland duurt het twee tot drie weken voordat er een onderwijsconsulent beschikbaar is. 

Normaal gesproken neemt een consulent binnen vijf werkdagen na het intake-gesprek contact op. ‘En die termijn geldt bij ons als absoluut maximum’, zegt Aïscha Trokasti, directeur van Bureau Onderwijsconsulenten. Het is voor het eerst sinds de oprichting van het Bureau Onderwijsconsulenten in 2003 dat de wachttijd zo lang is.

Onderwijsconsulenten helpen ouders en scholen als er conflicten zijn rond de plaatsing, schorsing of verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook helpen de consulenten thuiszitters om een onderwijsplek te vinden. ‘Wij krijgen steeds meer aanmeldingen’, zegt Trokasti. ‘En het duurt vaak lang om een casus op te lossen omdat de standpunten tussen ouders en scholen al zijn verhard tegen de tijd dat wij aan zet zijn.’

Onderwijsconsulenten komen pas in beeld als een samenwerkingsverband er niet in is geslaagd om een conflict tussen ouders en school op te lossen. ‘Steeds vaker roepen deze samenwerkingsverbanden onze hulp in omdat er behoefte is aan een onafhankelijke derde’, zegt Trokasti. ‘Veel ouders denken dat het samenwerkingsverband aan de kant van de school staat.’ Veel conflicten gaan volgens Trokasti over de vraag wat een ‘geschikte onderwijsplek’ is en over verwijzingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. ‘Opvallend is dat het aantal conflicten rond het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen stijgt.’

De oorzaak van de toename van het aantal aanmeldingen is nog onbekend. ‘Wij voeren op dit moment een analyse uit’, aldus Trokasti. Vooral vorig schooljaar nam het aantal casussen explosief toe, met ruim dertig procent tot in totaal 1605.  Het afgelopen schooljaar 2016-2017 was de toename minder groot, naar verwachting gaat het om ongeveer zeventig extra casussen. ‘Maar de organisatie heeft de drukte van het jaar ervoor nog niet verwerkt. Terwijl we in de ene regio aan het dweilen zijn, duikt er in een andere regio weer een nieuw tekort op.’

In Noord-Holland bestaan sinds februari 2017 wachtlijsten voor onderwijsconsulenten, in Zuid-Holland sinds april 2017.  ‘Belangrijkste oorzaak in Zuid-Holland was dat het speciale onderwijs in Rotterdam tot voor kort helemaal vol zat’, aldus Trokasti.

In totaal zijn er 48 onderwijsconsulenten beschikbaar voor heel Nederland, van wie er negen dit schooljaar zijn aangesteld. ‘We gaan er nog twee à drie werven en dan hebben wij waarschijnlijk voldoende bezetting’, zegt Trokasti. ‘Behalve als de vraag nog meer gaat toenemen natuurlijk.’

Door onze redacteur Julie Wevers

Sluiten
Word nu lid!