Home Nieuws Standpunt NVA: autisme wordt niet veroorzaakt door vaccinaties
2 september 2015Standpunt NVA: autisme wordt niet veroorzaakt door vaccinaties

De mythe dat vaccinaties invloed zouden hebben op het ontstaan van autisme, of de stoornis zelfs zouden veroorzaken, sterft maar niet uit. De beweringen van de voormalige Britse arts Andrew Wakefield, in zijn frauduleuze Lancet-artikel, zijn inmiddels al herhaaldelijk op wetenschappelijk niveau weerlegd. Toch blijft een kleine groep mensen hardnekkig volhouden dat het krijgen van een Autisme Spectrum Stoornis het gevolg zou zijn van de vaccinaties die aan kinderen tussen de 3 en 36 maanden gegeven worden. Vooral de BMR-vaccinatie zou volgens deze groep met grote regelmaat het ontwikkelen van ASS tot gevolg hebben.

Onlangs publiceerde Andrew Wakefield, die momenteel in de Verenigde Staten verblijft, een video op YouTube, waarin beweerd wordt dat een klokkenluider van de Centre for Disease Control and Prevention (CDC) toegeeft dat in een onderzoek naar het verband tussen vaccinaties en autisme informatie zou zijn achtergehouden. Uit die informatie zou geconcludeerd kunnen worden dat er inderdaad een duidelijke relatie bestaat. Dit zou gebaseerd zijn op een studie uit 2004 naar de BMR vaccinatie, waaruit zou zijn gebleken dat gevaccineerde kinderen later vaker autistisch blijken te zijn. Nadere analyse door wetenschappers heeft echter uitgewezen dat het verband op zijn minst zwak te noemen is en de genoemde studie eigenlijk gewoon niet wetenschappelijk verantwoord is uitgevoerd, waardoor de resultaten niet representatief en zeker niet betrouwbaar zijn.

De NVA neemt afstand van de zogenaamde relatie tussen autisme en vaccinaties. Inmiddels is er zoveel onderzoek gedaan naar de oorzaak van autisme, dat met grote zekerheid kan worden gesteld dat ASS niet wordt veroorzaakt door vaccinaties. ASS is het gevolg van een aangeboren afwijking in de hersenen, waarmee een kind ter wereld komt. Daarnaast kan autisme het gevolg zijn van genetische afwijkingen, geboortetrauma of andere externe factoren tijdens de zwangerschap. Autisme is geen ziekte, of iets wat op latere leeftijd kan ontstaan als gevolg van externe factoren. Autisme kan wél een bijkomende complicatie zijn van andere aandoeningen en syndromen, maar ook deze zijn dan aangeboren.

De NVA wil benadrukken zich te scharen achter de standpunten van de WHO (World Health Organisation) aangaande de oorzaken van ASS en bovendien voorstander te zijn en te blijven van het Rijksvaccinatieprogramma. Wij willen dan ook oproepen tot het stoppen van verspreiden van feitelijke onjuistheden over het ontstaan van autisme, aangezien dit kan leiden tot veel onrust en onbegrip. 

Sluiten
Word nu lid!