Home Over ons Werken bij de NVA Vacatures voor AIC Eindhoven

Vacatures voor AIC Eindhoven

NVA Eindhoven is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor
Autisme (NVA). De kracht van de NVA-afdelingen ligt in het lotgenoten contact, leren en delen van elkaars
ervaringen en het zoeken naar de juiste hulp. Bovendien kan men terecht voor informatie en
documentatie.

Coördinator 

NVA Noord Brabant zoekt per direct een coördinator voor de NVA Eindhoven
(Vrijwillige basis voor 5 uur per week)

NVA Eindhoven verzorgt informatie- en documentatie voor en door (ouders en partners van) mensen met autisme, waar echter ook ander geïnteresseerden gebruik van kunnen maken en dus van harte welkom zijn. Naast inloopdagdelen worden er, verspreid door het jaar, diverse themabijeenkomsten en/of lotgenotencontactgroepen georganiseerd.
De kracht en de eigenheid van de NVA Eindhoven ligt in het lotgenotencontact. Het herkennen en erkennen van de zaken waar men mee te maken heeft. Als dit u aanspreekt, lees dan gauw verder.

Taken zijn o.a.:
– Plannen activiteitenprogramma.
– Rooster maken met de vrijwilligers.
– Begeleiden/aansturen van de vrijwilligers.
– In samenwerking met de vrijwilligers de themabijeenkomsten leiden.
– Verantwoording afleggen, contact onderhouden en samenwerken met het NVA-regiobestuur, samenwerkende organisatie(s) zoals MEE en met het regionale autismenetwerk.
– Steun en vraagbaak voor de vrijwilligers.

Wat vragen wij van u:
– Enthousiasme, geduldig, creatief en overzicht kunnen bewaren.
– Goede contactuele vaardigheden.
– Gemiddeld 4 uur per week.
– Woonachtig in de regio.
– Ervaringsdeskundig/ kennis van autisme.
– Graag met mensen werken.
– U kunt een groep aansturen/begeleiden.
– Onderhouden contacten met regiobestuur/portefeuillehouder.
– Budget kunnen beheren.

Wat kunnen wij u bieden.:
– Een geweldig team om mee en in te werken.
– Deskundigheidsbevordering, training, cursus en ondersteuning vanuit het regionaal bestuur en het landelijk bureau NVA.
– Reiskostenvergoeding tegen € 0,19 per km of volgens de tarieven openbaar vervoer.

Voor meer informatie kunt u mailen met henrimaartens@nva-nb.nl

 

Vrijwilligers 

Vrijwilliger inloop
– Je werkt volgens schema tijdens de inloop. Voorbeelden van vragen zijn: ”wat is autisme?”, “mijn kind/
– partner/ familielid heeft (vermoedelijk) autisme, wat moet ik nu doen?”. Er is een mediatheek met onder
andere boeken en films.
Op de eigen internetsite wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden.

Voelt u iets voor het werk van het informatiecentrum?
Klik hier om de volledige tekst te downloaden

Vrijwilliger voor het organiseren van thema-bijeenkomsten:
– In duo organiseer je maandelijks een themabijeenkomst voor mensen met autisme en betrokkenen, zoals hun partners en zorgverleners.
– je bepaalt, in afstemming met je collega van NVA Eindhoven, welke thema’s worden geselecteerd per
jaar, regelt de spreker (een professional), een passende locatie, bent aanwezig bij de bijeenkomst en regelt voldoende vrijwilligers om een standje te bemensen en alles goed te laten verlopen, werkt nauw samen en stemt goed af met je duo collega.

Voelt u iets voor het werk van het informatiecentrum?

Reacties en nadere informatie:

Uw reacties kunt u per e-mail sturen naar: coordinatoreindhoven@nva-nb.nl

Alle genoemde functies zijn vrijwilligers functies waar geen vergoeding tegenover staat

Sluiten
Word nu lid!