Home Over autisme Werken met autisme

Werken met autisme

De NVA maakt zich sterk voor kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met autisme. Omdat veel mensen met autisme willen en kunnen werken, maar nog te vaak noodgedwongen aan de zijlijn staan. Autisme brengt een eigen mix van sterke en zwakke kanten met zich mee, en op dit moment blijven die sterke kanten nog te vaak onbenut. De NVA werkt concreet aan meer kansen op de arbeidsmarkt via:

Brugproject Autisme en Werk
Het Brugproject is onderdeel van het programma Autisme en Werk. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid en heeft tot doel om mensen met autisme betere kansen op de arbeidsmarkt te geven door breed in te zetten op verbeteringen in het beroepsonderwijs, betere aansluiting van opleiding naar arbeidsmarkt en duurzame deelname aan het arbeidsproces. De NVA is één van de samenwerkingspartners.

Het Brugproject heeft tot doel om de beschikbaarheid van kennis en informatie over autisme en werk te vergroten en het verspreiden van deze kennis naar alle groepen die betrokken zijn bij dit onderwerp (o.a. werkgevers, gemeenten, UWV en (job) coaches).

De NVA voedt de 7 projecten binnen het programma Autisme en Werk met de werkervaringen van onze achterban, en benut de kennis die in dit programma ontwikkeld wordt in onze voorlichtings- en adviestaken richting ons brede netwerk van mensen met autisme, hun familieleden, en bij autisme betrokken professionals en werkgevers.

Door te wijzen op de nieuw ontwikkelde producten kunnen we de impact van dit programma verder versterken. Op deze manier inspireren en stimuleren we onze achterban om op zoek te gaan naar de voor hen beste mogelijkheden. Ook hopen we de ontwikkeling van andere nieuwe initiatieven zo te bevorderen.

meer informatie: www.autismewerktwel.nl

Open voor werk
In dit project werkt de NVA samen met het Landelijk Platform GGZ aan kansen op werk voor onder andere mensen met autisme. Onder werk verstaan we in dit project: vrijwilligerswerk, een reguliere betaalde baan of een vorm van dagbesteding. Open voor werk biedt praktische hulpmiddelen, tips, trucs, tools en ervaringsverhalen voor gemeenten, werkbemiddelaars en werkgevers én voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, (ex)ggz-cliënten én hun naasten die op zoek zijn naar werk of steun kunnen gebruiken om hun werk te behouden.

Op eigen kracht
Samen met de Universiteit van Maastricht doet de NVA onderzoek onder volwassenen met autisme over hun ervaringen op het gebied van werk. Dit onderzoek heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in de arbeidsparticipatie van volwassenen met autisme, vergeleken met de arbeidsparticipatie van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek is een initiatief van Stichting Op Eigen Kracht Aan Het Werk, een samenwerkingsverband van 8 organisaties waaronder de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De stichting is opdrachtgever van het onderzoek bij 8 verschillende groepen mensen, waaronder mensen met een vorm van autisme. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht.

Politieke lobby
De NVA is actief in de belangenbehartiging wanneer het gaat over de gevolgen van nieuwe wet en regelgeving (zoals de Participatiewet). Het is van het grootste belang dat hulp en ondersteuning bij het vinden en houden van werk – voor diegenen voor wie dat noodzaak is – ook in de toekomst, wanneer de gemeenten hierin een belangrijkere rol gaan spelen, beschikbaar blijft.

 Nieuwsberichten over werk

 Juli 2013: Toch herkeuringen Wajong?

Sluiten
Word nu lid!