Home Over autisme Onderwijs Expertgroep Autisme en Onderwijs Saskia Sliepenbeek

Saskia Sliepenbeek

Expertgroep Autisme en onderwijs

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als onderwijzeres én als Z-verpleegkundige. Nadat ik in de zorg heb gewerkt, ben ik gaan werken in het speciaal onderwijs voor auditief-visueel gehandicapte  leerlingen met een verstandelijke beperking. In 1991 kon ik aan de slag als leerkracht op een Centrumschool autisme van SSOE. In 2003 ging dat over in een baan op het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.

Al die jaren was mijn opdracht op de scholen in Zuidoost-Brabant de kennis over autisme te brengen in de vorm van consultatie, advies en professionalisering. Daarnaast heb ik lange tijd gezinnen met kinderen of volwassenen met autisme begeleid vanuit PGB. Ook zet ik mij af en toe in als consulent voor het CCE als het gaat om vragen rondom autisme en onderwijs. In mijn privé leven ben ik betrokken bij de opvoeding van kinderen met autisme en doe ik veel samen met mensen met autisme.

Als coördinator Autisme Steunpunt probeer ik in mijn regio passend onderwijs voor leerlingen met autisme onder de aandacht te houden. Dit door nauw samen te werken met samenwerkingsverbanden, maar ook met partners in zorg. Zo pleit ik voor het reserveren van middelen op samenwerkingsverband niveau specifiek voor deze leerlingen. Enkele samenwerkingsverbanden doen dat in de regio en het heeft een positieve en preventieve werking.

Ik wil me graag inzetten in de expertgroep door de goodpractices uit mijn regio mee te nemen  en te laten zien wat mogelijk is op landelijk niveau met als doel:

  • passend onderwijs voor leerlingen met autisme
  • autisme vriendelijke scholen
  • de juiste ondersteuning voor de leerlingen met autisme
  • ondersteuning en professionalisering van de docenten
  • goede samenwerking tussen scholen en ouders

Daarbij ben ik er van overtuigd dat als we het goed doen voor leerlingen met de diagnose autisme, daar veel meer leerlingen profijt van hebben.

 

Sluiten
Word nu lid!