Home Over autisme Onderwijs Expertgroep Autisme en Onderwijs Ilonka van der Sommen

Ilonka van der Sommen

Expertgroep Autisme en onderwijs

Ik ben mijn werkzame leven begonnen in Den Haag, de stad waar ik geboren en getogen ben. In het speciaal onderwijs voor kinderen met spraak-en taalproblemen ben ik rond allerlei zaken die te maken hebben met autisme aan de slag gegaan.

In de groep met jonge kinderen met communicatie-uitdagingen, waarbij de gedragsvraagstukken ook voor mij als professional een uitdaging vormden, leerde ik meer en meer wat autisme in de klas, in het dagelijks leven kan zijn. Ik veranderde van werkomgeving en ben sinds 2003 werkzaam bij Fontys Hogescholen bij OSO (opleidingen speciae onderwijszorg) waar ik in de Master EN  ( educational needs) samen met mijn collega’s verantwoordelijk ben voor de autismemodules. Het werken met onderwijsprofessionals uit alle typen onderwijs PO-VO- SBO- MBO-HBO zorgt ervoor dat ik gevoed wordt met vraagstukken rond casuïstiek van leerlingen of professionals met autisme en dat ik van daaruit ook betrokken ben bij de dagelijkse praktijk.

Ik ben sinds een aantal jaar voorzitter van de Internationale beroepsvereniging voor Autismespecialisten. Wij streven naar een sterk netwerk, waarbij wij ook onze eigen rol als professional continu evalueren, alsook onszelf uitdagen om blijvend te ontwikkelen. Vele jaren heb ik samen met mijn collega de Inservice Autisme in Oostmalle georganiseerd. Een tweedaagse waar mensen met en zonder autisme elkaar inspireerden, we wetenschap en de praktijk van alledag met elkaar wisten te verbinden en waar ontmoeting centraal stond. In 2018 ben ik coördinator geworden van het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant.

Verbinden

In alle rollen die ik vervul staat netwerken, verbinden en ontmoeten centraal. Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal ons eigen verhaal hebben en door dat te delen met elkaar zien we de raakvlakken en verschillen. Vanuit dat weten kunnen we bouwen, bouwen aan een gezamenlijk verhaal waarmee we in Nederland meer bewustwording willen creëren over autisme. In mijn werk als kenniskring van het lectoraat Waarderen van diversiteit is het thema bewustworden van eigen opvattingen en overtuigingen als ook stereotyperingen een insteek die ik ook als mijn rol in de expertgroep van het NVA zie. Het verhaal van leerlingen en studenten met autisme alsook de rol van de onderwijsprofessional en diens verhaal een stem en een gezicht geven. Ik ben een netwerker en een verbinder en kan vanuit een overview mensen met verschillende ideeën samenbrengen.

Zoals ik laatst zei: het verhaal met de mooie kanten en ook de rafelranden.
Wat heeft een onderwijsprofessional nodig om goed onderwijs voor alle leerlingen en studenten te bieden? Daar wil ik mij voor inzetten, het verhaal dat nog verteld mag worden!

Sluiten
Word nu lid!