Home Over autisme Doelgroepen Autisme bij pubers Ervaringsverhalen

Ervaringsverhalen

Autisme in het voortgezet onderwijs: goed te doen!

In een drietal 3-minutenfilmpjes vertellen enkele jongeren, die op het voortgezet onderwijs en MBO zitten, zelf wat ze goed kunnen en waar ze moeite mee hebben. Over het algemeen blijkt uit hun verhalen dat je met autisme best je weg kunt vinden in het reguliere voortgezet onderwijs. Het is dan wel belangrijk dat je indien nodig wat extra hulp krijgt, zowel van docenten als thuis.

Kees bjvoorbeeld weet al sinds zijn 6e dat hij Asperger heeft. Hij is dit jaar gestart op een school die volgens het Daltonconcept werkt. Kees volgt nu onderwijs op havo/vwo-niveau. Het was in het begin wel even wennen in de brugklas, maar met hulp van zijn remedial teacher van de basisschool en zijn ouders heeft hij zich goed kunnen voorbereiden.

Floor weet sinds haar 6e dat ze PDD-NOS heeft. Ze zit in de eindexamenklas van het vwo. Floor laat zien hoe het op school gaat.

Joep weet sinds z’n 9e dat hij PDD-NOS heeft. Hij loopt stage voor zijn opleiding en krijgt ook op zijn stageplek extra begeleiding.

Met dank aan o.a. REC Chiron en WonderlandFilm

Klik op het plaatje om het filmpje te bekijken

Kees, brugklas havo/vwo               Floor, eindexamenklas vwo           Joep, stagejaar mbo

Kees Havo Vwo Brugklas Floor Vwo Examenklas Joep Mbo Stage