Tips & links
Home Over autisme Doelgroepen Jong volwassenen Tips & links

Tips & links

Over autisme bij jongvolwassenen

Relevante links

 

NVA-uitgaven over autisme bij volwassenen

Poster: Opvallende gedragskenmerken van autisme bij volwassenen

Uit de DVD-serie: Autisme, een leven lang:

  • Deel 3: aan passie geen gebrek (over studeren en werken met autisme)
  • Deel 4: een (be)werkelijke liefde (over autisme in partnerrelaties)
  • Deel 5: ruimte voor beperking (over wonen met autisme)
  • Deel 6: het inzicht kwam met de jaren (over ouder worden met autisme)

Dit en meer voorlichtingsmateriaal is te bestellen via onze webshop.

Nuttige websites

www.pasnederland.nl: belangenvereniging voor en door normaal of hoger begaafde personen in het autismespectrum

www.cass18plus.nl: een netwerk van professionele GGZ-hulpverleners dat zich inzet voor verbetering van de diagnostiek en behandeling van autisme bij volwassenen

www,autisme.nl informatie over wonen en autisme

www.convenantautisme.nl: website over regionale autismenetwerken, bestaande uit organisaties die met elkaar samen werken om zo de autismehulpverlening in de regio te verbeteren.

www.mee.nl: voor adressen van MEE-vestigingen waar je gratis terechtkunt voor vragen over leven met een beperking.

www.dsm5.org: informatie over de nieuwste versie van het handboek psychiatrische diagnostiek, waaronder ook autismespectrumstoornissen.