Jong volwassenen
Home Over autisme Doelgroepen Jong volwassenen

Jong volwassenen

Kenmerkend voor deze levensfase

Autisme kan zich op heel veel manieren uiten. Vrijwel niemand heeft álle kenmerken van autisme. Als je informatie leest over autisme zul je bepaalde aspecten wel, maar andere juist helemaal niet herkennen.

De jongvolwassene heeft inmiddels een (groot) deel van de puberteit doorgemaakt. Soms verloopt de ontwikkeling niet helemaal volgens de ‘kalenderleeftijd’, maar op bepaalde gebieden wat sneller of vertraagder.

Een voorbeeld: een persoon kan zijn 18de verjaardag vieren, maar op sociaal-emotioneel gebied slechts een niveau van een 6-jarige hebben. Ook kan het tegelijkertijd mondelinge communicatie begrijpen op niveau van een 12-jarige en kennis van bijvoorbeeld schaken hebben op het niveau van een volwassene.

De maatschappelijke eisen die aan een jongvolwassene worden gesteld kunnen steeds hoger worden. Dit kan betekenen dat het autisme juist meer gaat opvallen en dat er problemen ontstaan. Een paar vragen die je kunt stellen als er zorgen zijn:

  • Waarover gaan de zorgen?
  • Wat gaat goed en wat niet?
  • Wat zit de jongvolwassene in de weg?
  • Waar zou verandering in moeten komen?
  • Wie kan helpen bij die veranderingen?

Praten met een jongvolwassene over autisme

Het kan juist in deze fase lastig zijn om met de diagnose om te gaan. Toch is het belangrijk om autisme bespreekbaar te maken. Zo kunnen er oplossingen gezocht worden voor problemen waar de jongvolwassene tegenaan loopt. Er zijn inmiddels veel mogelijkheden voor (een beetje) hulp en begeleiding op bijvoorbeeld de werkplek of bij het vinden van een woning.

Diagnose

Alleen een gz-psycholoog of psychiater kan bepalen of je autisme hebt, op basis van uitgebreide tests en gesprekken.  Lees meer over diagnose autisme.

Autisme en zelfstandig worden

Op weg naar volwassenheid is het van belang om regelmatig te kijken naar beslissingen rondom geldzaken, voor jezelf kunnen zorgen, je eigen veiligheid kunnen bewaken.

www.brainwiki.nl website speciaal voor en door jongeren

vanaf 18 jaar is iemand voor de wet meerderjarig en moet een aantal zaken geregeld worden, zoals een eigen zorgverzekering, een eigen rekening, studiefinanciering. Ook andere aansprakelijkheden gelden vanaf 18 jaar voor de persoon zelf. (denk aan telefoonabonnementen )

Indien het voor iemand met autisme erg lastig is om dit zelfstandig aan te kunnen, zijn er maatregelen die kunnen worden ingesteld, namelijk mentorschap, bewindvoering en curatele.

Meer informatie hierover: www.rijksoverheid.nl en www.mentorschap.nl

Meer informatie over Geldzaken www.nibud.nl