Home Oproepen online bijeenkomst “Wonen voor mensen met autisme”
4 februari 2021

online bijeenkomst “Wonen voor mensen met autisme”

Steunpunt mantelzorg Nieuwegein organiseert vanuit hun ontmoetingsgroep voor mantelzorgers van naasten met ASS op dinsdag 16 februari van 19.30 u tot 21.30 u een online bijeenkomst over het thema ‘Wonen voor mensen met autisme’. Het doel van de bijeenkomst is zowel het geven van informatie over (mogelijke) woonvormen en wooninitiatieven in Nieuwegein en omgeving en beantwoorden van vragen hierover, als het inventariseren van woonbehoeften van de aanwezigen. Naast steunpunt mantelzorg Nieuwegein werken aan de bijeenkomst ook mee stichting De Grasboom, die ouderinitiatieven op het gebied van wonen ondersteunt, Jados, begeleid wonen voor studerenden, werkzoekenden en werkenden, Lister, beschermd en begeleid wonen en Lomass, een wooninitiatief in oprichting van een zorgondernemer.

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor mantelzorgers van naasten met autisme spectrum stoornissen uit Nieuwegein. Ook mantelzorgers uit deze doelgroep uit de overige Lekstroomgemeenten, zorgprofessionals, medewerkers van woningcorporaties en gemeente uit de Lekstroomgemeenten en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De voorbereidingstijd voor nieuwe wooninitiatieven is lang, vaak circa 5 jaar, en de wachtlijsten zijn lang. Ook ouders met kinderen vanaf circa 14 jaar worden daarom van harte uitgenodigd aan de bijeenkomst deel te nemen. Hoe meer ouders deelnemen en hun woonwens, nu en voor de komende 5 – 6 jaar, kenbaar maken des te beter overzicht we krijgen. Door dit overzicht te delen met betrokken professionals en de gemeente hopen we de woonwens van deze doelgroep zo goed mogelijk zichtbaar te maken. We hopen dan ook in het belang van alle betrokken ouders op een grote deelname!
Aanmelding uiterlijk 14 februari via m.vandenakker@santepartners.nl, info@mantelzorgnieuwegein.nl of tel. 06 82724068.

Sluiten
Word nu lid!