Home Oproepen Online bijeenkomst Levensloopbegeleiding en autisme
27 mei 2021

Online bijeenkomst Levensloopbegeleiding en autisme

Vanuit steunpunt mantelzorg Nieuwegein organiseren we een online bijeenkomst op 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Thema: Levensloopbegeleiding voor mensen met ASS.

Vanuit autisme bekeken (VAB) voert sinds voorjaar 2019 een pilot Levensloopbegeleiding uit, gefinancierd door het ministerie van VWS. Het doel van deze pilot is een nieuwe aanpak van ondersteuning in het leven te roepen die ontwikkeling van mensen met autisme stimuleert door aan te sluiten bij hun individuele behoefte en leefwereld en die maatwerkoplossingen mogelijk maakt. Elke deelnemer kiest een eigen levensloopbegeleider. De levensloopbegeleiding is levensvolgend (zoveel als nodig is op elk moment), levenslang (zo lang als nodig is) en levensbreed (één begeleider voor alle domeinen).

Deelnemers aan de pilot en hun mantelzorgers geven aan een positief effect op hun leven te ervaren van deze vorm van begeleiding. De ambitie van Levensloopbegeleiding VAB is dan ook om deze vorm van begeleiding uiteindelijk landelijk beschikbaar te krijgen voor mensen met autisme. Nu op de korte termijn hopen ze meerdere gemeenten bereid te krijgen om mee te werken aan de pilot.

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor mantelzorgers uit Nieuwegein en andere Lekstroomgemeenten. Ook mensen met autisme vanaf 18 jaar, zorgprofessionals en medewerkers van deze gemeenten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het doel van deze bijeenkomst is zowel het geven van informatie over deze pilot en het beantwoorden van vragen, als het inventariseren van de interesse voor en behoefte aan levensloopbegeleiding in Nieuwegein en de andere Lekstroomgemeenten.

Voor meer info en aanmelden zie :
https://www.facebook.com/893756803998335/posts/5759457270761573/?d=n

Of kijk op:
http://mantelzorgnieuwegein.nl/ass-bijeenkomst-15-juni-2021

Sluiten
Word nu lid!