Home Oproepen Onderzoek autisme, geloof en denkbeeldige voorstellingen
14 mei 2020

Onderzoek autisme, geloof en denkbeeldige voorstellingen

Wil jij helpen bij onderzoek naar autisme en geloof?

Voor veel mensen met autisme geldt dat het invloed heeft op de manier waarop zij geloof beleven. Jaren geleden is er al onderzoek gedaan naar hoe mensen met autisme God zien en ervaren. Maar iedereen is verschillend, ook iedereen met autisme. Dus de manier waarop autisme invloed heeft op geloof, kan ook verschillend zijn. Door hier meer over te weten te komen, kan er in behandeling en begeleiding beter aangesloten worden bij mensen met autisme. Daarom doe ik nu in het kader van mijn opleiding Toegepaste Psychologie opnieuw onderzoek, en jij kunt daarbij helpen!

Waar gaat het onderzoek over?
Dit onderzoek gaat over denkbeeldige voorstellingen over geloof. Dat klinkt misschien vaag. Maar heb je wel eens de boeken van Narnia gelezen? Daarin wordt een soort fantasiewereld met personages beschreven. Bijvoorbeeld een ijzige koningin, die een voorstelling is van het kwaad. Of Aslan de leeuw die het kwaad overwint. Nu blijkt dat mensen met autisme soms ook soortgelijke fantasiewerelden hebben. Dat kan over neutrale personages gaan, maar ook over personages die te maken hebben met geloof. Het gaat dan om denkbeeldige voorstellingen die gaan over God, engelen of bijvoorbeeld de duivel. Of over een wereld zoals in Narnia met personages die jij alleen in gedachten ziet, en die te maken hebben met geloof. Omdat het over geloof gaat, klinkt ‘fantasiewereld’ een beetje raar en past dat ook niet. Daarom noem ik het verder ‘een denkbeeldige voorstelling’.

Om welke soort denkbeeldige voorstelling gaat het?
Deze voorstelling bestaat uit beelden die emoties bij je oproepen, gedachten, of lichamelijke gevoelens zoals warm of koud worden. Het is belangrijk om te bedenken dat het GEEN voorstelling is van mensen die echt bestaan of die een echt lichaam hebben zoals jij en ik. Er kunnen dingen gebeuren in de voorstelling, en daar ben jij dan bij betrokken. Jij weet ook wat de ‘personen’ denken, voelen of bedoelen. Door wat er in je voorstelling gebeurt, kan je met hen communiceren.

Voorbeelden van communicatie waarbij je weet wat de ander wil, denkt of bedoelt zijn:
– Praten met God, waarbij je je voorstelt hoe Hij reageert.
– Je beschermd voelen omdat je je een voorstelling maakt over engelen die in je kamer zijn.
-Onrustig zijn omdat je je voorstelt dat de duivel of kwade machten je willen beïnvloeden.
– Een soortgelijk figuur als Aslan de leeuw, met wie je praat als je het moeilijk hebt.
– Jezus of God van Wie je geen gezichtsuitdrukkingen ziet, maar wel door emoties of lichamelijke sensaties weet dat Hij naar je luistert of je aanwijzingen geeft.
– Enzovoorts.

Waarom wordt het onderzocht?
In het buitenland heeft een onderzoeker gezien dat mensen met autisme zulke denkbeeldige voorstellingen hebben. Dat ging dan ook om bijvoorbeeld figuren als een Avatar in een computerspel. Maar ook om voorstellingen over God. Dat zou invloed kunnen hebben op de geloofsbeleving van mensen met autisme. Daarom zoek ik personen die christen zijn en zich herkennen in het hebben van voorstellingen die te maken hebben met God, geloof of de Bijbel en daar iets over willen delen. Die kennis kan gebruikt worden voor hulpverleners die bijvoorbeeld mensen met autisme begeleiden op het gebied van zingeving en geloof. Daarom vraag ik speciaal of je wilt aangeven bij welk kerkgenootschap je betrokken bent. Dat is niet om mensen buiten te sluiten, maar omdat de resultaten van het onderzoek dan beter toepasbaar zijn op christelijke cliënten met autisme.

Wil jij helpen?
– Heb jij de diagnose autisme?*
– Ben jij tussen de 18- 60 jaar?
– Ben je christen?
– Heb je ervaring met denkbeeldige voorstellingen die te maken met God, geloof of de Bijbel?
– Wil je door middel van een (telefonisch) interview wat meer vertellen over dit onderwerp?

Stuur dan een mailtje naar: f.vandenberg@kicg.nl
In dat mailtje mag je aangeven dat je mee wilt werken aan het onderzoek, en:
– hoe oud je bent,
– of je man of vrouw bent,
– bij welk kerkgenootschap je betrokken bent.
*Tegenwoordig wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende autisme spectrum stoornissen, maar heb je nog de diagnose syndroom van Asperger/PDD-NOS dan kun je uiteraard ook meedoen.

Hoe werkt het?
Voor het onderzoek worden 5 personen geïnterviewd. Dit interview vindt door de coronacrisis telefonisch of via bijvoorbeeld Skype plaats, net wat je voorkeur heeft. Het interview duurt ongeveer 45 minuten. Van dit interview wordt een tijdelijke geluidsopname gemaakt. Deze wordt vernietigd zodra ik het interview uitgeschreven heb. Je krijgt, als je dat wilt, een uitgetypt verslag van het interview. Alle informatie die je geeft tijdens het interview wordt anoniem verwerkt.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen meedoen, en er zoveel mogelijk variatie in de groep zit. Mochten zich meer dan 5 personen aanmelden, dan wordt daaruit een keuze gemaakt. Hoe dan ook krijg je een reactie. Mocht je in aanmerking komen dan kunnen we een afspraak maken voor een moment waarop het jou schikt. Dit zal ergens tussen half mei en eind juni zijn. Het zou erg fijn zijn als je mee wilt doen, dus ik zie je reactie graag tegemoet. Uiteraard mag je ook mailen wanneer je eerst nog vragen hebt.

Met vriendelijke groet,
Femmeke van den Berg

Sluiten
Word nu lid!