Home Oproepen Stichting de Grasboom zoekt deelnemers nieuw op te zetten wooninitiatief voor ouderen met ASS (35+)
18 november 2019

Stichting de Grasboom zoekt deelnemers nieuw op te zetten wooninitiatief voor ouderen met ASS (35+)

De Grasboom is een organisatie opgezet door ouders van jongvolwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum en een normale tot hoge intelligentie. Inmiddels zijn er in midden-Nederland 9 ouderinitiatieven gerealiseerd waar ruim 100 bewoners wonen die begeleiding krijgen op maat. Ieder project draait geheel zelfstandig onder de koepel van de Grasboom.

De grasboom 35+ onderscheidt zich van de reeds bestaande initiatieven door zich te richten op volwassenen met ASS die een blijvende woonplek zoeken, met begeleiding die bij hen past.
Tot nu toe bestaat er geen passende woonvorm, een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, met begeleiding gericht op het behouden van vaardigheden en het voorkomen van verwaarlozing en vereenzaming.
Gezien de leeftijd zijn er misschien geen ouders meer die mee kunnen helpen een initiatief op te zetten en draaiende te houden, dus zijn we genoodzaakt te zoeken naar andere mogelijkheden zoals familie of vrijwilligers en eventueel bewoners zelf.
Gezamenlijk kijken we hoe een aantal zaken vorm gegeven kunnen worden, rekening houdend met het ouder worden van de bewoner en de daarbij behorende problematiek.

De Stuurgroep Grasboom ASS 35+ is in mei 2018 opgericht, samengesteld uit ouders van verschillende Grasboom-projecten. Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met belangstellenden. Daaruit zijn 3 werkgroepen geformeerd die hard bezig zijn e.e.a. vorm te geven en te zoeken naar passende locaties.
We zijn nog op zoek naar medekandidaten die geïnteresseerd zijn en daarbij willen helpen.

Voor aanmelden of meer informatie kun je een e-mail sturen naar 35plus@degrasboom.nl.

Het is ook mogelijk telefonisch contact te hebben. Stuur in dat geval een e-mail met vermelding van je telefoonnummer, dan bellen we je.

Zie ook onze websites:
www.grasboom35plus.nl
www.degrasboom.nl

Sluiten
Word nu lid!