Home Oproepen Deelnemers gezocht voor lotgenotengespreksgroep voor volwassenen met autisme in Goes
29 mei 2020

Deelnemers gezocht voor lotgenotengespreksgroep voor volwassenen met autisme in Goes

Mijn naam is René Roose, ik ben vrijwilliger bij de NVA in de provincie Zeeland, en ik ben bezig met het opzetten van een lotgenotengespreksgroep voor volwassenen met autisme in Goes.

Het doel van de gespreksgroepen is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groep gaat van start in september in De Spinne. Uiteraard zal de bijeenkomst plaatsvinden volgens de dan gelden richtlijnen van de RIVM.

Bij deelname gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

•  Deelname is op vrijwillige basis, de eerste keer vrijblijvend, daarna verbindt u zich voor een nader te bepalen tijd.
•  De deelnemer is gemotiveerd om aan een groep mee te doen.
•  De deelnemer heeft een vorm van autisme of een sterk vermoeden hiervan.
•  De deelnemer is 20+.
•  De deelnemer is gemiddeld tot hoog functionerend.
•  De groepsgrootte is 6 à 9 personen.
•  De groepen worden over het algemeen begeleid door twee gespreksleiders.
•  De gespreksleider bepaalt in samenspraak met de groep de onderwerpen.
•  De groepen hebben geen direct hulpverlenende doelstelling, ze richten zich dus niet op een specifieke hulpvraag en bijbehorende behandeling.
•  De groepen komen eens in de maand of eens in de 5 of 6 weken op een avond bij elkaar.

Ook niet-NVA leden kunnen reageren.
Na de eerste bijeenkomst is lidmaatschap NVA een voorwaarde.

Heb je nog vragen of wil je je opgeven? Stuur dan een mail naar: lotgenotengoes@nva-zeeland.nl

Sluiten
Word nu lid!