Home Moeten speciale scholen verdwijnen?

Moeten speciale scholen verdwijnen?

Paneldiscussie tijdens NVA AutismeCongres

Moeten speciale en reguliere scholen gewoon naast elkaar blijven bestaan, zoals op dit moment het geval is? Of moeten we in Nederland toe naar een inclusief onderwijsssyteem waarbij alle kinderen – met én zonder beperking – bij elkaar in de klas zitten? Daarover gaat deze paneldiscussie met verschillende gasten die dagelijks te maken hebben met onderwijs aan leerlingen met, onder meer, autisme: een ervaringsdeskundige ouder, een directeur van een inclusieve basisschool, een autisme-adviseur van een reguliere school voor voortgezet onderwijs, een MBO-docent en een directeur van een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC).

Gespreksleider is Mark Weghorst, verbonden aan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Ook is hij betrokken bij Gedragswerk. Zijn motto: ‘Ouders hebben altijd gelijk’.

Berdi de Jonge – van Kraaij is directeur van De Korenaar, een inclusieve basisschool in Eindhoven. In 2018 ontving de De Koreanaar het predicaat ‘excellente school’ met als excellentieprofiel inclusie. De Jonge was eerder werkzaam als leerkracht op een LOM-school en als intern begeleider van een reguliere basisschool.

Pim Biemans is docent van MBO-instelling Albeda in de regio Rijnmond en oprichter van de zogeheten ‘structuurklas’ voor studenten met autisme.

Sonja Toet is onder meer adviseur bij Autismecentrum 2Play en moeder van twee voormalige thuiszitters.

Kees Mijinke is coördinator en onderwijsadviseur ‘special classes’ van het reguliere Amsterdamse Metis Montessori Lyceum.

Astrid Lotte is directeur van het Utrechtse orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC), voor leerlingen die dreigen uit te vallen (of al uitgevallen zijn) in het reguliere voortgezet onderwijs of het MBO. Hiervoor was zij directeur van een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

 

 

Sluiten
Word nu lid!