Home LBVSO: maatregelen die nodig zijn voor staatexamenkandidaten 2021

LBVSO: maatregelen die nodig zijn voor staatexamenkandidaten 2021

Dit is kort samengevat wat is er volgens LBVSO in 2021 nodig is voor de staatsexamenkandidaten (VSO-VO-thuiszitters-e.d.):

  1. Herkansingen deelcertificaat kandidaten en deze verankeren voor 2 jaar.
  2. Deelcertificaatkandidaten ook een duim-onvoldoende X 2, deze ook laten gelden op kernvakken, en deze verankeren voor 2 jaar.
  3. Voor diplomakandidaten duim-onvoldoende regeling ook op kernvakken laten gelden en deze verankeren voor 2 jaar.
  4. 2 herkansingen diplomakandidaten verankeren voor 2 jaar.
  5. Grotere rol bijzit docent mondeling en deze verankeren voor continuerend. Anders in ieder geval dit jaar eigen docent mondeling laten afnemen.
  6. Naast Centraal-examen óók voor College-examen een verdeling van de examens over 2 tijdvakken en betere spreiding afname.
  7. Betere voorbereiding school met examinator.
  8. Bijspijkeren examenkandidaten moet per omgaande starten.
Sluiten
Word nu lid!