Home Nieuws In gesprek met Kamerleden over thuiszitters met autisme
23 mei 2024 - Informatiebijeenkomst en rondetafelgesprek in Tweede KamerIn gesprek met Kamerleden over thuiszitters met autisme

Deze week sprak de NVA met verschillende Tweede Kamerleden over kinderen en jongeren met autisme die niet naar school gaan. Eén op de zes kinderen met autisme is thuiszitter, bleek uit onderzoek dat we eerder deze week publiceerden. Tijdens een informatiebijeenkomst in de Tweede Kamer en in een rondetafelgesprek bracht de NVA dit zorgwekkende cijfer onder de aandacht bij Kamerleden en legden we uit wat nodig is om het probleem aan te pakken.

Informatiebijeenkomst

Op 22 mei waren we op een informatiebijeenkomst over thuiszitters in de Tweede Kamer. Daar spraken we met Kamerleden van D66, GroenLinks-PvdA, Forum voor Democratie, BBB, NSC en VVD over thuiszitters met autisme. We legden hen uit wat volgens ouders de belangrijkste redenen voor thuiszitten zijn: een ongeschikte schoolomgeving, een te intensief schoolprogramma en gebrek aan ondersteuning. Ook bespraken we de impact van thuiszitten voor kinderen én hun familie en gaven we aan hoe het probleem aangepakt kan worden. Er moet bijvoorbeeld snel meer aandacht en geld komen voor de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met autisme in het onderwijs, ook bij de lerarenopleidingen. Op de bijeenkomst waren ook Ouders & Onderwijs, Iederin, Balans, Het Gehandicapte Kind, PerSaldo, Adviesraad EigenWijsheid, Mama Vita en LBVSO aanwezig, andere organisaties die zich inzetten voor passend onderwijs en het voorkomen van uitval van kinderen en jongeren in het onderwijs.

Rondetafelgesprek

Ook in een rondetafelgesprek over thuiszitters en thuisonderwijs op donderdagmiddag 23 mei ging het over uitval van kinderen en jongeren met autisme in het onderwijs. We deden zelf niet mee aan het gesprek, maar Elijah Delsink van LBVSO bracht de noodzaak van betere ondersteuning voor kinderen met autisme onder de aandacht. Ook het onderzoek van de NVA kwam voorbij in zijn bijdrage. Aan het rondetafelgesprek deden Kamerleden van de ChristenUnie, BBB, NSC, PVV, GroenLinks-PvdA, D66 en VVD mee.

Elijah Delsink in rondetafelgesprek Tweede Kamer

Debat Tweede Kamer

Volgende week woensdag, 29 mei, debatteert de Tweede Kamer over thuiszitters. Naast aandacht en geld voor passende ondersteuning voor jongeren met autisme in het onderwijs is het belangrijk dat de Tweede Kamer haast maakt met het behandelen van het wetsvoorstel leerrecht. Dit voorstel zorgt ervoor dat alle kinderen onderwijs kunnen krijgen, op school of ergens anders. Ook is het nodig om de fysieke omgeving van scholen toegankelijk te maken voor leerlingen met autisme, bijvoorbeeld door het creëren van voldoende rust- of stilteruimtes. De NVA wil dat alle thuiszitters thuis of op een onderwijs-zorgplek in de buurt onderwijs kunnen volgen, ook thuiszitters met een vrijstelling van de leerplicht.

Autisme op de Agenda

In de gesprekken met Kamerleden kwamen ook andere onderwerpen ter sprake. Ook overhandigden we het boek Autisme op de Agenda aan de Kamerleden die we spraken. Dit boek staat vol verhalen van mensen met autisme en de drempels die zij ervaren in hun leven. Uiteraard gaan we graag met de politici in gesprek hoe we deze drempels weg kunnen nemen!

Overhandiging Autisme op de Agenda aan Claudia van Zanten BBB

Ben je benieuwd hoe we autisme op de agenda zetten bij politici en beleidsmakers? Hier lees je meer over onze campagne!

Sluiten
Word nu lid!